Een zo kort mogelijke debiteurentermijn?

Een lange debiteurentermijn kan een behoorlijk remmende factor zijn op de groeiambities van een onderneming. Er gaat in dat geval namelijk meer cash dan nodig vastzitten in uw debiteuren.

Deze te lange debiteurentermijn kan verschillende oorzaken hebben. Er is bijna altijd sprake van te weinig aandacht voor het debiteurenbeheer. Wanneer hier geen goed inzicht in is en er dus tevens te weinig actie is als de betalingstermijn wordt overschreden, resulteert dat altijd in een te lange debiteurentermijn. Naast dat het uw groei belemmert, kan het tevens consequenties hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Zo heeft 25% van de faillissmenten een lange debiteurentermijn of niet-betalende debiteuren als oorzaak.

Begin met een goed inzicht in uw debiteurentermijn

Alles begint met een goed inzicht. Zolang u niet precies weet hoe u ervoor staat, kunt u ook niet bepalen hoe u moet bijsturen. Inzicht kunt u door middel van een aantal zaken verkrijgen. Allereerst is het goed om uw gemiddelde debiteurentermijn te weten. U kunt dit berekenen door uw omzet te delen door het gemiddelde debiteurensaldo en dit door 365 dagen te malen. Wanneer het aantal dagen boven de 30 dagen is, dan is er ruimte voor verbetering. Indien u veel per maand factureert, is het verstandig dat u met een systeem werkt dat u inzicht kan geven. Zaken waar u inzicht in zou moeten hebben, is wat er uit staat aan debiteuren. Bij hoeveel is de betalingstermijn overschreden? Wie zijn dat? Aan de hand van deze informatie heeft u al behoorlijk wat middelen om bij te sturen en te zorgen voor een kortere debiteurentermijn.

Hoe organiseer ik een korte debiteurentermijn?

U dient een goed debiteurenbeheer te organiseren om een korte debiteurentermijn te realiseren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen uw onderneming en dat er iemand verantwoordelijk voor is. Door iemand aan te wijzen zal er voldoende focus en aandacht zijn voor dit belangrijke element binnen uw onderneming. Wanneer het debiteurenbeheer een plek heeft, dan is het vervolgens belangrijk dat de verantwoordelijke partijen in grote lijnen weten wat ze moeten doen. Dit kunt u realiseren door het proces om tot een korte debiteurentermijn te komen uit te schrijven. Zorg er bijvoorbeeld voor dat deze afdeling goede software tot hun beschikking heeft.

De software kan tevens ingericht worden op het uitgeschreven proces. Hierin moet vermeld staan binnen welk tijdsbestek na het overschrijden van de 1e betalingstermijn een herinnering verstuurd moet worden. De vervolgstappen zijn daarna ook uitgeschreven. Zaken als het moment waarop de 2e herinnering wordt verstuurd en wanneer telefonisch contact met de debiteur wordt opgenomen staan daarin vermeld. Wanneer u dit goed heeft ingericht, kunt u concrete doelen stellen. De debiteurentermijn is in dat geval uiteraard een goed doel. Deze is goed te volgen op dagelijks niveau. U zult zien dat deze gerichte aandacht gaat resulteren in een kortere debiteurentermijn. Dit merkt u uiteindelijk aan het saldo op de rekening. Deze cashflow kunt u goed gebruiken om uw groeiambities te financieren.

Voordat u een nieuwe klantrelatie aangaat, kunt u een kredietwaardigheidscheck doen. Met deze check weet u hoe groot de kans is dat de nieuwe klantrelatie op korte termijn zijn factuur zal voldoen. Hierdoor is de kredietwaardigheidscheck een belangrijk middel voor uw onderneming om een lange debiteurentermijn te voorkomen.

Atradius en een korte debiteurentermijn

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u een belangrijk stuk gereedschap in handen om uw debiteurenrisico goed af te dekken. In onze diensten zit onder andere de kredietwaardigheidscheck inbegrepen. Eerder gaven we al aan dat dit een belangrijk preventiemiddel is om een lange debiteurentermijn te voorkomen. Daar komt nog eens bij dat u de mogelijkheid heeft om uw vordering uit handen te geven aan Atradius Collections indien u een eigen debiteurenbeheer proces heeft doorlopen. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.