Bedrijfsverzekeringen

Het starten van een eigen bedrijf is een belangrijke stap. Het vereist enige moed om het relatief veilige loondienst vaarwel te zeggen en een onzekere fase in te gaan.

Deze fase is spannend en uitdagend. Het geeft vaak een goed gevoel als u aan de slag gaat met een lang gekoesterde droom. Wanneer u gaat starten als ondernemer komen daar veel zaken bij kijken die u moet regelen. Eén van die zaken zijn de bedrijfsverzekeringen. Een nieuw aspect waar u eerder niet mee te maken heeft gehad. Het is daarom best lastig om te bepalen wat u daarin nodig heeft. In dit artikel geven we u inzicht.  

Voor welke risico’s heb ik een bedrijfsverzekering nodig?

Het is verstandig om in eerste instantie te praten over de risico’s die komen kijken bij het opstarten van een bedrijf. Het in kaart brengen van deze risico’s geeft u inzicht in de mogelijke risico’s die behoorlijke financiële schade tot gevolg kunnen hebben. Zo is het slim om de risico’s waar u de financiële gevolgen niet van kunt dragen af te dekken met een bedrijfsverzekering. Er zijn een aantal algemene risico’s die bij iedere ondernemer spelen. Voor deze risico’s wordt veelal een bedrijfsverzekering afgesloten.  

Bij iedere ondernemer geldt bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrisico. Wanneer u in de hoedanigheid als ondernemer een schade bij een derden aanricht, dan bent u daar met uw bedrijf aansprakelijk voor. U zult met andere woorden de opgelopen schade moeten betalen. Dit is een moeilijk risico om te overzien. Zo kan het uiteindelijke schadebedrag behoorlijk groot zijn. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daarom een bedrijfsverzekering die vrijwel iedere ondernemer afsluit.  

Indien advies geven een onderdeel is van uw activiteiten, kunt u de basis verzekering aanvullen met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit slaat kort samengevat op een advies dat u zou geven waar financiële schade uit voort kan vloeien. Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade. Dit risico kunt u overigens deels afdekken door goede leveringsvoorwaarden te hanteren. Hierin kunt u vastleggen dat u alleen aansprakelijk gesteld kunt worden voor het bedrag dat u factureert.

Een bedrijfsverzekering voor schade die voortvloeit uit niet betalende klanten

U bent net voor uzelf begonnen en u heeft al een paar mooie klanten binnengehaald. Dit is natuurlijk een fantastische stap in de startersfase. U constateert namelijk als ondernemer dat er een behoefte is aan uw product of dienst. Helaas bent u er dan nog niet, want er is pas daadwerkelijke omzet als het gefactureerde bedrag op de rekening staat. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat klanten niet tijdig of zelfs helemaal niet de factuur betalen. Wanneer u in een startersfase afhankelijk bent van slechts enkele klanten, dan kan dit behoorlijk vervelende gevolgen hebben.  

Sterker nog, het kan vervelende consequenties hebben voor de continuïteit van uw bedrijf wanneer u hierdoor het salaris en de rekeningen niet kan betalen. Dit is met andere woorden weer een risico dat u wellicht niet zelf kan dragen. Ook in dat geval is het verstandig om een bedrijfsverzekering af te sluiten. De naam voor deze bedrijfsverzekering is kredietverzekering. Hiermee dekt u het risico dat in uw debiteurenportefeuille verscholen zit af. Het zogenaamde debiteurenrisico.  

Het is goed om te weten dat u ook zelf een aantal maatregelen kunt nemen om dit risico te verkleinen. U kunt bijvoorbeeld vooraf goed naar de kredietwaardigheid kijken van uw potentiële klant. Dit kunt u uiteraard laten doen. Gaat het om een rechtspersoon? Dan kunt u ook zelf de financiële gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een rechtspersoon is namelijk verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met deze gegevens krijgt u inzicht in de winst- en verliesrekening en de balans van het betreffende bedrijf. Daarmee kunt u een goed beeld vormen over de kredietwaardigheid van het betreffende bedrijf. Is het bedrijf minder kredietwaardig, dan kunt u vooraf de juiste maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf laten betalen of wekelijks factureren. In de kredietverzekering bevat vaak standaard de mogelijkheid om een kredietwaardigheidscheck te doen.  

Een bedrijfsverzekering en mkbZeker

Met mkbZeker van Atradius heeft u een kredietverzekering die bij uitstek geschikt is voor de startende ondernemer. Hierin zit tevens de kredietwaardigheidscheck inbegrepen. Mocht u meerdere herinneringen hebben verstuurd zonder resultaat? Dan kunt u de vordering overdragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Blijft de betaling uiteindelijk toch uit, dan is 90% van de vordering gedekt bij Atradius. Hiermee heeft u dus een uitstekende bedrijfsverzekering om het debiteurenrisico af te dekken.

 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Dubieuze debiteuren grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.