Hoe bescherm én vergroot je tegelijkertijd groei?

Benut nieuwe kansen

Een gezonde groei van je bedrijf vereist constante aandacht, en actie. Je moet zorgen dat bestaande afnemers op tijd betalen maar tegelijkertijd ook nieuwe kansen benutten. Atradius beschermt je daarom niet alleen tegen wanbetaling, wij voeden je ook voortdurend met relevante marktinzichten. Je verzekert je zo van een succesvolle toekomst.

  • Ontdek nieuwe kansen
  • Profiteer van analyses van de markten en sectoren waar je je ontwikkelt
  • In real time geïnformeerd worden om rustig te kunnen ondernemen

De kracht van kredietverzekering

Een kredietverzekering vegoedt de schade die jouw bedrijf oploopt als een klant jouw facturen niet meer kan betalen. Met kredietverzekering heb je dus zekerheid van betaling, waardoor jouw bedrijf zelf niet in de problemen komt bij wanbetaling. Onze oplossing bestaat uit informatie, incasso en dekking tegen wanbetaling.

icon - customer focus - red

INFORMATIE KLANT

Stel vast of jouw (potentiële) klant je facturen kan betalen. Dit doe je zelf of via onze specialisten. Zo weet je precies met je zakendoet in binnen- en buitenland.

icon - profit - red

INCASSO

Als je gebruik maakt van onze oplossing maak je automatisch gebruik van onze incasso service. Stuur niet-betalende klanten door naar ons. Wij voeren incasso op al je zakelijke klanten in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

icon - secure payment - red

DEKKING TEGEN WANBETALING

Heb je niet volledige betaald gekregen of is je klant failliet, dan vergoeden wij alsnog de openstaande factuur tot 90%*. Zo kan je met een gerust hart zaken doen en focussen op de groei van je onderneming.

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

 

Een tip die ik aan de mkb ondernemers zou willen geven is laat het niet te ver komen. Ga je op tijd informeren over het afsluiten van een kredietverzekering!

Ton Kruize - Seanrecruiters

Waarom het MKB kiest voor kredietverzekering

icon - trust - red

RUST & VERTROUWEN

Een kredietverzekering vergoedt de schade als jouw klant niet meer kan betalen. Zo geeft de kredietverzekering je de rust en de ruimte om te werken aan jouw groeiambities.

icon - key - red

CONCURRENTIEVOORDEEL

Door financieel inzicht in nieuwe en bestaande klanten, kan je veilig en snel op krediet verkopen. Zo kan je de concurrentie lokaal of op exportmarkten voor blijven.

icon - bank - red

MEER CASHFLOW

Gedekte vorderingen zijn een veiliger onderpand. Hierdoor kunnen voorwaarden van banken en andere kredietverleners vaak gunstiger worden, aangezien zij ook meer zekerheid krijgen.

 

"25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen."

Voorkomen is beter dan genezen..

 

Telefonisch meer informatie? Wij helpen je graag verder.

Maak gebruik van onderstaand terugbelverzoek en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.