Trends in Export 2018

In een oogopslag

Trends in Export logo

Datum/Tijd:

10 apr 2018

Locatie:

Amsterdam Arena, Amsterdam

Graag inschrijven voor:

10 apr 2018

Omschrijving

Het onderzoek Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van Atradius en evofenedex dat sinds 1998 jaarlijks wordt uitgevoerd onder 4.000 exporteurs.

Contact

Het onderzoek Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van evofenedex en Atradius dat sinds 1998 jaarlijks wordt uitgevoerd onder 4.000 exporteurs. Al meer dan 15 jaar brengt  het onderzoek de trends, ontwikkelingen en verwachtingen van de Nederlandse exporteurs in kaart.

Bent u geinteresseerd?

 

pijl

Meld u hier gratis aan


Elk jaar vragen we de deelnemers aan Trends in Export naar hun groeiverwachting voor het komende jaar en elk jaar opnieuw blijkt dat de 'voorspellingen' die onze exporteurs doen zo goed uitkomen dat het onderzoek steeds meer beschouwd kan worden als een barometer voor het Nederlandse exportklimaat.

Trends in Export Martine

 

 

 

 

 

 

Over veel ontwikkelingen hebben de exporteurs zich door de jaren heen uitgesproken: de Azië crisis, de invoering van de euro, krapte op de arbeidsmarkt, de opkomst van het internet, de groei van nieuwe exportmarkten etc. De rapporten van de afgelopen jaren geven dan ook een representatief beeld van exportontwikkelingen voor Nederland.

 

Thema: 20 jaar terug en 20 jaar vooruit kijken!

Hoe staat het met uw vermogen om te leren van het verleden en daarmee de toekomst te voorspellen? Tijdens het 20 jarige jubileum van “Trends in Export” kijken we terug en vooruit. Hoe heeft het Nederlandse bedrijfsleven zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en welke grote trends ziet U voor zich om de komende jaren? Hoe speelt u daarop in?  Wat moeten we doen om onze positie als wereldspeler en exportgrootmacht te behouden en uit te bouwen?

  • Brengt de EU voordelen voor exporteurs?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Maar ook wat vindt exporterend Nederland van de recente ontwikkelingen?
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.