Organisatiestructuur

De structuur van ons multinationale bedrijf is opgezet vanuit optimale efficiëntie en, waar mogelijk, zo min mogelijk complexiteit van wettelijke regelgeving vanwege diverse jurisdicties wereldwijd.

 

 

 

 

 

 

 

Organisational structure 2020 | Atradius

 

 

 

 

 

 

Fusie Europese verzekeringsbedrijven Atradius afgerond

Bij Atradius streven we er altijd naar om onze organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. Als onderdeel van dit streven is op 30 december 2016 de samenvoeging van onze twee kredietverzekeringsmaatschappijen, Atradius Credit Insurance N.V. en Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U. tot één juridische entiteit afgerond. Per deze datum is de gefuseerde entiteit hernoemd in Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. In de respectievelijke markten blijven de merknaam Atradius en de merknaam Crédito y Caución echter gewoon gebruikt worden.

Atradius N.V. blijft de Nederlandse houdstermaatschappij van de internationale kredietverzekerings-, bonding, herverzekering, incasso en informatiediensten activiteiten over de wereld.

De nieuwe organisatiestructuur maakt het ons mogelijk om de complexiteit die twee Europese kredietverzekeraars, verschillende toezichtsomgevingen en dubbele governance kaders met zich meebrengen te verminderen, zonder dat dat gevolgen heeft voor ons succesvolle businessmodel of gevestigde merken. Het zorgt voor een verdere verbetering van de effectiviteit van onze waardepropositie om ongeëvenaarde klantenservice te bieden in de wereldwijde kredietverzekerings- en borgstellingsmarkten.

 

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.