Organisatiestructuur

De structuur van ons multinationale bedrijf is opgezet vanuit optimale efficiëntie en, waar mogelijk, zo min mogelijk complexiteit van wettelijke regelgeving vanwege diverse jurisdicties wereldwijd.

 

 

 

 

 

 

 

Organisational structure 2020 | Atradius

 

 

 

 

 

 

Fusie Europese verzekeringsbedrijven Atradius afgerond

Bij Atradius streven we er altijd naar om onze organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. Als onderdeel van dit streven is op 30 december 2016 de samenvoeging van onze twee kredietverzekeringsmaatschappijen, Atradius Credit Insurance N.V. en Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U. tot één juridische entiteit afgerond. Per deze datum is de gefuseerde entiteit hernoemd in Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. In de respectievelijke markten blijven de merknaam Atradius en de merknaam Crédito y Caución echter gewoon gebruikt worden.

Atradius N.V. blijft de Nederlandse houdstermaatschappij van de internationale kredietverzekerings-, bonding, herverzekering, incasso en informatiediensten activiteiten over de wereld.

De nieuwe organisatiestructuur maakt het ons mogelijk om de complexiteit die twee Europese kredietverzekeraars, verschillende toezichtsomgevingen en dubbele governance kaders met zich meebrengen te verminderen, zonder dat dat gevolgen heeft voor ons succesvolle businessmodel of gevestigde merken. Het zorgt voor een verdere verbetering van de effectiviteit van onze waardepropositie om ongeëvenaarde klantenservice te bieden in de wereldwijde kredietverzekerings- en borgstellingsmarkten.

 

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.