Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Jaarverslag Atradius 2019 – Shaping tomorrow together

Atradius Annual Report 2019 Image

 

 

Dynamicline

 

Bij Atradius richten we ons voortdurend op de zaken die voor onze klanten en zakenpartners van belang zijn. We stellen hen centraal bij alles wat we doen en ontwikkelen kredietverzekerings- en creditmanagementproducten die gebaseerd zijn op een diepgaand begrip van hun behoeften, zodat we in partnerschap werken aan onze wederzijdse groei en welvaart. Dankzij onze vastberaden inzet om de beste service in zijn klasse te bieden, hebben we ook van 2019 weer een zeer succesvol jaar gemaakt.

De premie-inkomsten uit verzekeringen stegen met 6,7% (6,1% bij constante wisselkoersen), omdat Atradius in de meeste regio's van de Groep stabiele en consistente groeitrends voortzette. Ons jaarresultaat nam toe tot EUR 227,7 miljoen, een stijging van 12,4% ten opzichte van 2018, als gevolg van onze voortdurende focus op winstgevende groei. We bereikten een solide schaderatio van 42,8%, waarbij wij meer dan EUR 810 miljoen aan schaden aan onze klanten hebben uitgekeerd wanneer hun afnemers in gebreke van betaling bleven. Onze retentie bedraagt 93,4%, wat aangeeft dat wij een betrouwbare partner zijn om risico's te beheren en handel voor onze klanten mogelijk te maken.

De vooruitzichten voor 2020
De economische vooruitzichten voor 2020 zijn er een van matiging van de wereldwijde groei, waarbij het aantal bedrijfsfaillissementen naar verwachting zal toenemen tegen de achtergrond van zwakkere economische cijfers. We zijn goed voorbereid om deze turbulente tijden te doorstaan, aangezien we over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om onze klanten weg te leiden van risico's die wij niet langer verantwoord vinden en hen te helpen veilig handel te drijven om hun bedrijf te laten groeien. Door onze aanzienlijke investeringen in innovatie en technologische ontwikkeling blijven we ons begrip en onze kennis van de trends die de toekomst van de internationale handel bepalen, vergroten.

 

2019 was vol onzekerheid voor de internationale handel. De handel bleef echter groeien en dit zorgde in combinatie met de genoemde onzekerheid voor een sterke vraag naar onze producten en diensten. De vooruitzichten voor 2020 lijken sterk op die van vorig jaar, met een bescheiden groei van het wereldwijde bbp en een toename van het aantal faillissementen. Wij verwachten dat dit een gunstig klimaat zal scheppen voor een verdere groei van onze inkomsten.

David Capdevila, Atradius David Capdevila
CEO Atradius

 

 

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.