Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Jaarverslag Atradius 2023 – Een  nieuwe kijk op bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2023 | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

Atradius helpt haar klanten zich aan te passen en te gedijen door diepgaand inzicht in de opkomende trends en risico's die bepalend zijn voor de manier waarop handel plaatsvindt. We helpen onze klanten de veranderingen te omarmen en de kansen te grijpen, zodat we onze bedrijven samen kunnen laten groeien. 

Vóór de pandemie waren crises sporadisch. Als ze zich voordeden, hadden bedrijven de tijd om ze te verwerken, opnieuw te kalibreren en te reageren voordat de volgende schok zich aandiende. De laatste jaren komen crises en ontwrichtende gebeurtenissen steeds vaker voor, met nauwelijks een moment om op adem te komen.

In het licht van zoveel veranderingen is het gemakkelijk om de nadruk op het negatieve te leggen. Maar deze veranderingen scheppen ook de mogelijkheid als reactie op het veranderende risicolandschap op een andere manier naar de bedrijfsvoering te kijken. Om disruptie te zien als een kans om te leren en te groeien. Dit geldt niet alleen voor Atradius, maar voor alle bedrijven. Dit is iets wat wij samen met onze klanten doen. 

De premie-inkomsten uit verzekeringen namen met 2,4% toe, met een sterke klantretentie en een groter aantal verzekerde activiteiten. Dit weerspiegelt de sterke vraag naar het productaanbod en de servicekwaliteit van Atradius. De schaderatio nam toe tot 39,4% (van 38,7% in 2022), omdat de faillissementen op een aantal markten boven het niveau van vóór de pandemie kwamen te liggen, terwijl andere markten zich nog steeds in het aanpassingsproces bevinden. De kostenratio voor het jaar was 34,8%, een toename van 1,0 procentpunt ten opzichte van 2022, een gevolg van de voortdurende investeringen in de strategische ontwikkeling van systemen. 

De vooruitzichten voor 2024

De mondiale groei zal naar verwachting vertragen tot 1,9% in 2024, het zwakste groeipercentage sinds de mondiale financiële crisis (exclusief de door COVID veroorzaakte neergang in 2020). Verwacht wordt dat het mondiale bbp in 2024 in verschillende grote economieën, zoals de VS en China, zal verzwakken, gevolgd door slechts een traag herstel. De groei in alle belangrijke geavanceerde markten – de VS, het VK en de eurozone – zal naar verwachting in 2024 laag blijven. Een strak monetair en begrotingsbeleid, evenals de uitputting van overtollige spaartegoeden, zullen wegen op de Amerikaanse economie.

Voor de opkomende markten wordt verwacht dat de bbp-groei in 2024 bescheiden zal afnemen, waarbij Azië de snelst groeiende regio is (4,6%) en in Latijns-Amerika de groei in 2024 zal vertragen. In 2024 wordt verwacht dat het aantal insolventies voor de meeste markten zal toenemen, en een gematigde stijging van het aantal claims zal te zijner tijd volgen. Hoewel de mondiale economische activiteit veerkrachtiger is gebleken dan verwacht, zijn er over het geheel genomen nog steeds risico's die de wereldeconomie in 2024 zouden kunnen laten ontsporen.

 

 

 

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso, borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.