Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Jaarverslag Atradius 2022 – Veerkracht in uitdagende tijden

 

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2022 | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

Bij Atradius blijven we ons inzetten om handel mogelijk te maken en robuuste oplossingen te ontwikkelen in deze uitdagende tijden. 2022 was het derde jaar waarin de wereld met de realiteit van COVID-19 werd geconfronteerd. De inval van Rusland in Oekraïne heeft de onzekerheid verder aangewakkerd en een keten van gebeurtenissen in de wereldeconomie in gang gezet die ons dwingen ons aan te passen aan de veranderende risico-omgeving. In deze dynamische omgeving waar de onzekerheid ongekend hoog blijft, met aanhoudende risico-uitdagingen over de hele wereld, hebben ons bedrijf en onze mensen zich ingezet om samen met onze klanten en zakenpartners door deze onzekere tijden te navigeren.

De premie-inkomsten uit verzekeringen namen met 17,1% toe, terwijl de schaderatio in 2022 toenam tot 38,7%. Als gevolg daarvan nam het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius toe met 37,1% tot EUR 414,8 miljoen, en het jaarresultaat met 38,3% tot EUR 332,2 miljoen. De klantretentie van 93,5% laat zien dat klanten vertrouwen hebben in Atradius en dat er een constante vraag is naar de diensten van Atradius

De vooruitzichten voor 2023

De wereldwijde groei zal naar verwachting haperen in 2023 nu de wereldeconomie in de eerste helft van het jaar op de rand van een recessie balanceert. De prognose voor de mondiale groei van het bbp bedraagt slechts 1,3 procent in 2023, het zwakste groeiprofiel sinds de financiële crisis. Dit beeld geldt vooral voor de geavanceerde economieën, met een verwachte groei van 0,2 procent in totaal en zelfs een milde recessie in de eurozone, de VS en het VK. De vooruitzichten voor de opkomende economieën zijn positiever met een voorspelde totale groei van 2,9 procent en de verwachting dat sommige markten zoals China en India beter zullen presteren. In 2023 zal het aantal insolventies op de meeste markten zich blijven aanpassen aan het normale, pre-pandemische niveau. In het algemeen blijven de risico's voor de wereldeconomie groot en de huidige risico-omgeving maakt het voor bedrijven nog moeilijker om sterker uit de coronapandemie te komen.

 

 

 

 

 

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso, borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.