Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Jaarverslag 2015 Atradius – Echte interactie met onze klanten

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report cover 2015

 

 

 

 

 

Veel bedrijven zeggen dat ze hun klanten centraal stellen. Wij doen dat daadwerkelijk. We gaan met onze klanten om als hechte partners en zij vertrouwen erop dat wij ze de best mogelijke service verlenen. Daar horen het continu verbeteren van onze diensten en het creëren van nieuwe producten die onze waardepropositie versterken bij.

In 2015 maakte onze nieuwste online innovatie Atradius Insights, dat is ontworpen met klanten voor klanten, hier deel van uit. Dit is een geavanceerde business intelligence tool, die in 2015 de prestigieuze Oracle Fusion Middleware Innovation Award heeft gewonnen.

In 2015 breidden we ook onze activiteiten uit in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. We openden een nieuw kantoor voor kredietverzekering in Rusland en een kantoor in Zuid-Korea. Atradius Collections betrad nieuwe markten in Canada, China en India. De vraag naar onze borgstellingsverzekering nam ook toe.

Onze kredietverzekeringsactiviteiten presteerden goed, met een opvallend resultaat in Spanje, onze grootste markt voor kredietverzekeringen, waar de omzet vergeleken met 2014 toenam met 2,5%. In de andere ontwikkelde markten in West-Europa bouwden we ook verder aan onze marktpositie.

Elders lieten Noord-Amerika (+24,6%), Oceanië (+13,2%), Centraal- en Oost-Europa (+16,5%) en Azië (+11,7%) allemaal een tevredenstellende omzetgroei zien, overeenkomstig onze ambitie om verder uit te breiden in deze regio’s.

Onze bedrijfsunit Special Products behaalde een opvallende omzetgroei van 21,8% en ook onze unit Global presteerde goed, met een toename van de omzet van 5,4%. De units Bonding (+8,8%) en Reinsurance (+0,7%) volgden de positieve omzettrend van de kredietverzekeringsunits. Onze unit Collections zag een toename in het aantal geplaatste vorderingen, terwijl de inkomsten uit diensten met 5,7% toenamen, met een sterke bijdrage van onze uitbreidende productlijn voor niet-verzekerde incasso in Noordoost-Azië.

Als we kijken naar de resultaten onder de streep, zijn we tevreden met de winst over het jaar van EUR 178,2 miljoen: een toename van 10,6% vergeleken met 2014.

De nieuwe wetgeving voor verzekering en herverzekering voor de Europese Economische Ruimte, Solvency II, werd op 1 januari 2016 van kracht. Dankzij onze zorgvuldige voorbereiding in 2015 voldoen we niet alleen aan die vereisten, maar hebben we ook de gelegenheid te baat genomen om ons kapitaalbeheer, risicomanagement en interne controlesystemen verder te versterken.

Gerelateerde content

Geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis van ondersteunen van de wereldhandel.

Feiten en Cijfers

De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso en is via meer dan 160 kantoren aanwezig in 50 landen.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.