Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Jaarverslag Atradius 2018 – Het DNA van Atradius

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius
 

 

 

 

Dynamicline

 

Bij Atradius versterken we het kredietbeheer van onze klanten, waardoor bedrijven over de hele wereld met vertrouwen en op concurrerende wijze zaken met elkaar kunnen doen. Ongeacht de complexiteit van een transactie, waar in de wereld deze gedaan wordt, of met wie: wij willen helpen er een succes van te maken.

We doen dit door de bedrijfsvoering van iedere klant te begrijpen, en door de mensen erachter en hun doelstellingen te leren kennen. Met deze kennis kunnen wij eersteklas verzekeringsdekking bieden, betrouwbare informatie en zakelijk inzicht, en diensten die op maat gemaakt zijn om te beantwoorden de behoeften van elke klant.

In 2018 namen de premie-inkomsten uit verzekeringen toe met 3,8% (5,3% bij constante wisselkoersen) terwijl de portefeuille van Atradius bleef groeien en wij onze wereldwijde aanwezigheid bleven uitbreiden. Ons jaarresultaat nam toe tot EUR 202,7 miljoen, een toename van 8,8% ten opzichte van 2017. We bereikten een solide schaderatio van 43,7%, waarbij wij meer dan EUR 834 miljoen aan schaden aan onze klanten hebben uitgekeerd wanneer hun afnemers in gebreke van betaling bleven.

De vooruitzichten voor 2019
Over het algemeen zal het economisch klimaat in 2019 naar verwachting uitdagender zijn dan in 2018. Maar wij zijn goed voorbereid en onze klanten kunnen erop vertrouwen dat wij de verzekeringstechnische kennis en kunde hebben om hen weg te leiden van risico en in plaats daarvan naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Isidoro Unda, CEO van Atradius licht toe: “2018 was wederom een jaar met solide cijfers en het resultaat van een sterke bedrijfscultuur, internationale uitbreiding en de implementatie van initiatieven om de efficiëntie te verhogen. Zo hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten nog verder kunnen vergroten. Met de wereldwijde economische onzekerheid zien wij onszelf de komende jaren dankzij deze initiatieven ook beter geplaatst om te beantwoorden aan de toenemende behoeftes van onze almaar groeiende klantenbase en om onze activiteiten te blijven uitbreiden.”

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis van ondersteunen van de wereldhandel.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.