Incassopartners

Atradius: uw partner op incassogebied

Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw dienstverlening

Juist in deze tijd is strak debiteurenbeheer en snelle incasso van levensbelang voor uw klanten of leden. Atradius Collections kan hierin fungeren als uw trouwe bondgenoot. Als een belangrijke tak van de Atradius Groep hebben we meer dan 80 jaar ervaring in creditmanagement. Bovendien beschikken we over een wereldwijd netwerk van ervaren incassospecialisten. Uw organisatie kan leunen op onze expertise door deel te nemen aan het Atradius Channel Partner Programma. Dit biedt u de mogelijkheid onze diensten aan uw klanten te verkopen. Zo kunt u als broker de vorderingen van uw klanten bij ons onderbrengen. Bent u een professioneel incassobureau, dat vooral nationaal opereert? Besteed dan alle buitenlandse vorderingen van uw klanten aan ons uit. Zo hebt u het voordeel van ons wereldwijde netwerk en kunnen alle debiteuren lokaal en in de juiste taal benaderd worden. Ook als branchevereniging of inkoopcombinatie kunt u onze partner worden. Dit betekent dat er extra gunstige voorwaarden gelden voor uw leden of klanten.

Word nu Channel Partner

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke samenwerking? Dan zoeken we altijd naar de juiste oplossing voor u en uw klanten. Dit kan variëren van een eenvoudige link naar Atradius op uw website tot een volledig geïntegreerde Ledger-2-Ledger interface. U bepaalt zelf hoe u onze diensten aanbiedt: als Atradius-product of als ‘white label’. Hoe u uw klanten informeert over de samenwerking, welke taken u aan ons uitbesteedt, hoe de facturering verloopt (via u of direct aan uw klanten) – dit alles gebeurt op maat en volgens uw wensen. Wat u als nieuwe Channel Partner ook kiest, uw klanten kunnen erop rekenen dat al hun incassozaken snel en efficiënt worden afgehandeld. Door het aanbieden van deze extra service versterkt u het imago van uw organisatie. Zo behoudt u uw bestaande klanten (of leden) en trekt u nieuwe aan.

Uw voordelen

  • Eersteklas internationaal en lokaal B2B-incasso
  • Een betrouwbare partner met een wereldwijd netwerk
  • Incassospecialisten en juridische experts in (of vlakbij) het land van de debiteur
  • Een wereldwijde debiteurenzoekservice
  • Altijd en overal (24 x 7) toegang tot Collect@Net, onze online tool
  • Een Ledger-2-Ledger interface in geval van hoge aantallen incassozaken

Gerelateerde content

Brokerinformatie

Synergie door samenwerking - Brokerstrategie in het kort

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.