Feiten en Cijfers van Atradius | Atradius Nederland

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Atradius in een oogopslag

  • Wij zijn actief via 160 kantoren in meer dan 50 landen over de hele wereld
  • Ons multinationale, meertalige team telt 3.700 medewerkers
  • Ons totale inkomen bedraagt meer dan € 1,8 miljard
  • We bieden onze klanten toegang tot informatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd
  • Onze financiële rating is bevestigd door ratingbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten en door Moody’s als ‘A3’, eveneens met stabiele vooruitzichten

Wereldwijd toonaangevend in innovatie en klantgerichtheid

De service achter onze kredietverzekering maakt ons uniek. We stimuleren helderheid, zodat onze polissen duidelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. Daarnaast willen we duurzame relaties aangaan, op basis van een solide inzicht in uw zakelijke behoeften.

  • 98% van onze Global klanten blijft ons trouw – omdat ons team het Customer Service Charter naleeft en, via een dedicated accountmanager, op basis van transparantie en vertrouwen een sterke band opbouwt.
  • We zijn één bedrijf en één team – onze gezamenlijke ambitie is marktleider te zijn en u met ons mee te nemen door de groei van uw onderneming te stimuleren en uw handelskansen te vergroten.
  • We investeren in systemen waarvan u direct profiteert – door samen met u tools te ontwikkelen om uw portefeuillebeheer te versterken.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis van ondersteunen van de wereldhandel.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.