Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso, borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Atradius in een oogopslag

  • Wij zijn mondiaal actief via onze aanwezigheid in meer dan 50 landen over de hele wereld
  • Wij hebben een multinationaal, meertalig team van meer dan 3.500 medewerkers
  • Onze totale omzet bedraagt meer dan € 2,5 miljard
  • Onze financiële rating is bevestigd door ratingbureaus AM Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten en door Moody’s als ‘A1’, met stabiele vooruitzichten

Wereldwijd toonaangevend in innovatie en klantgerichtheid

De service achter onze kredietverzekering maakt ons uniek. We stimuleren helderheid, zodat onze polissen duidelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. Daarnaast willen we duurzame relaties aangaan, op basis van een solide inzicht in uw zakelijke behoeften.

  • 95% van onze klanten blijft ons trouw – omdat ons team het Customer Service Charter naleeft en, via een dedicated accountmanager, op basis van transparantie en vertrouwen een sterke band opbouwt.
  • We zijn één bedrijf en één team – onze gezamenlijke ambitie is marktleider te zijn en u met ons mee te nemen door de groei van uw onderneming te stimuleren en uw handelskansen te vergroten.
  • We investeren in systemen waarvan u direct profiteert – door samen met u tools te ontwikkelen om uw portefeuillebeheer te versterken.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door AM Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en geüpgraded door Moody’s naar ‘A1’ met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.