Directie Atradius Nederland

De directie van Atradius Nederland wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

De directie wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

 

Tom Kaars Sijpesteijn small (Image)

 

Tom Kaars Sijpesteijn – Directeur Atradius Nederland

Tom Kaars Sijpesteijn is in april 2013 benoemd als Directeur Atradius Nederland.

Als directeur is hij verantwoordelijk voor Account Management, verkoop via het brokerkanaal, banken en directe verkoop, Claims, Finance, Control, Marketing en Communicatie en Facilities. Daarnaast heeft hij een coördinerende rol voor de gehele organisatie in Nederland.

Voordat Tom directeur werd van de Nederlandse organisatie, werkte hij achtereenvolgens voor Atradius in Amsterdam, Londen, Zürich en opnieuw Amsterdam. Hij heeft diverse commerciële posities bekleed met als laatste die van Regional Director voor onze Multinational Business Unit Global waarin hij verantwoordelijk was voor vijf landen.

Tom Kaars Sijpesteijn studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt al meer dan vijftien jaar in de financiële en verzekeringssector.

 

Nicki Albers small (Image)

 

Nicki Albers – Directeur Risk Services Nederland, Azië, Oceanië en Global Programs

Nicki Albers is in juni 2006 benoemd tot directeur Risk Services van Atradius in Nederland, Scandinavië en de Baltische staten.

Sinds juni 2014 behoren Afrika, het Midden-Oosten, India en Azië-Pacific ook tot zijn aandachtsgebied, waarbij de verantwoordelijkheid voor Scandinavië en de Baltische staten is verschoven naar de Risk Services directeur voor Duitsland en Oost-Europa. Daarnaast heeft Nicki sinds begin 2012 de eindverantwoordelijkheid voor het Risk Services Global Platform, een virtueel team van risicoanalisten over de hele wereld gericht op de ondersteuning van de activiteiten van Global, het bedrijfsonderdeel van Atradius dat zich specifiek bezighoudt met de dienstverlening aan multinationals.

Nicki is direct na zijn studie Bedrijfseconomie in augustus 1997 begonnen bij Atradius als underwriter in de bouwsector. Sindsdien heeft hij meerdere functies op de afdeling Risk Services bekleed, waarbij hij uiteindelijk eindverantwoordelijk was voor Special Risk Management en Claims in Nederland

Nicki heeft een master degree in Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is lid  van het Short Term Committee van de Berner Unie.

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.