Beeldmateriaal

Download beeldmateriaal in hoge resolutie. Voor ons logo in het juiste formaat kunt u contact met ons opnemen.

Raad van Bestuur

 

David Capdevila, Atradius

David Capdevila

Chief Executive Officer, Atradius

700 x 700 pixels

 

Andreas Tesch, Atradius

Andreas Tesch

Chief Market Officer, Atradius

427 x 640 pixels

 

Chris van Lint, Atradius

Christian van Lint

Chief Risk Officer, Atradius

427 x 640 pixels

 

Claus Gramlich-Eicher, Atradius

Claus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer, Atradius

427 x 640 pixels

 

Marc Henstridge, Atradius

 

Marc Henstridge

Chief Insurance Operations Officer, Atradius

427 x 640 pixels

 

 

 

 


 

Directie Atradius Nederland

 

Tom Kaars Sijpestijn (Image)

Tom Kaars Sijpesteijn

Directeur, Atradius Nederland

704 x 938 pixels

 

 

Nicki Alberts (Image)

Nicki Albers

Directeur Risk Services, Nederland, Azië, Oceanië en Global Programs

704 x 938 pixels

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Directie Atradius Nederland

De directie van Atradius Nederland wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.