Beeldmateriaal

Hier kunt u beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden. Voor ons logo in het juiste formaat voor online en offline toepassingen kunt u contact met ons opnemen.

Raad van Bestuur

 

Isidoro Unda large

Isidoro Unda

Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

Andreas Tesch large

Andreas Tesch

Chief Market Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

Chris Van Lint Large

Chris van Lint

Chief Risk Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

Claus Gramlich Eicher Large 2

Claus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

 

Directie Atradius Nederland
 

Tom Kaars Sijpestijn (Image)

Tom Kaars Sijpesteijn

Directeur, Atradius Nederland

704 x 938 pixels

 

Nicki Alberts (Image)

Nicki Albers

Directeur Risk Services, Nederland, Azië, Oceanië en Global Programs

704 x 938 pixels

 

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Directie Atradius Nederland

De directie van Atradius Nederland wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.