Bedrijfscultuur

Bij Atradius werken wij hard, waarderen wij ieders individuele bijdrage, hebben wij oog voor succes en belonen dit ook.

Daarom zijn onze waarden van de organisatie:

Ambitious Teamwork
Reliable Accountability
Drive Improvement
Unrivalled Services

Wij moedigen onze medewerkers aan uitdagingen aan te gaan, het beste uit zichzelf te halen en te streven naar continue verbetering. De medewerkers hebben de mogelijkheid hun eigen carrière-ontwikkeling te bepalen, Atradius biedt daarvoor de opleidingsmogelijkheden en ondersteuning. Wij zijn medio 2015 gestart met ons vitaliteitsprogramma The Step, de naam zegt het al een stap extra zetten voor een vitaal leven. Wij organiseren meerdere workshops naar keuze voor onze medewerkers om ze hierin te ondersteunen.

Samenwerken is een belangrijk principe binnen Atradius. Wij verwachten dat onze mensen succesvol samenwerken om onze ambitieuze doelen te bereiken. Onze cultuur is professioneel. Onze medewerkers zijn vriendelijk en gastvrij, zowel naar de klant als onder elkaar. Zo zijn er regelmatig sociale events na het werk of mogelijkheden om deel te nemen aan sportieve activiteiten met collega's. Ook worden er regelmatig bedrijfsuitjes georganiseerd, van feesten tot winkelen en theateruitstapjes.

Atradius zou niet zo'n succesvolle organisatie zijn zonder haar medewerkers!

(Maatschappelijk) verantwoord ondernemen

Rendement is uiteraard van belang, maar ethiek en duurzaamheid zijn voor ons even belangrijk. Daarom heeft Atradius zich in 2008 aangesloten bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties: een initiatief waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden om bij het voeren van hun activiteiten tien algemeen aanvaarde beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding te respecteren. Ze vormen de basis van de (M)VO-strategie van Atradius. In Nederland zijn wij sinds begin 2011 lid van het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland.

Binnen de organisatie hebben wij een Corporate Responsibility-team om de VO-strategie van de Atradius Groep en de coördinatie hiervan op lokaal niveau te bepalen. Niet alleen als het gaat om milieuaspecten, maar ook als het gaat om zaken met een moreel karakter. Wij hebben het zelf trouwens liever over VO, om te benadrukken dat dit aan de basis ligt van de manier waarop wij zakendoen.

Op het gebied van duurzaamheid heeft Atradius inmiddels een aantal concrete stappen gezet om verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering te integreren. Zo hebben wij zichtbaar gemaakt hoe wij onze ecologische voetafdruk kunnen beperken, onder andere door vermindering van het aantal printers, dubbelzijdig printen en hergebruik van papier. Daarnaast zijn wij overgestapt op spaarlampen en lease-auto's met een lage CO2-uitstoot en hangen in onze kantoren 'groene tips' om de bewustwording van medewerkers te vergroten.

Gerelateerde content

Vacatures

Atradius biedt een inspirerende werkomgeving die ons professionalisme en onze innovatieve geest weerspiegelt.

Stage bij Atradius

Op zoek naar een unieke stageplek? Atradius biedt jou een leuke en uitdagende stageplek.

Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over werken binnen Atradius.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.