Bedrijfsbezoeken

Atradius organiseert het gehele jaar in samenwerking met hogescholen en universiteiten in Amsterdam (en omstreken) ± 20 bedrijfsbezoeken

De studenten krijgen dan een mogelijkheid een blik te werpen in de wereld van kredietverzekering.

Bij zo’n bedrijfsbezoek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • In teamverband gaan de studenten aan de slag met een casus om ze te laten ervaren voor welke uitdagingen een kredietverzekeraar kan komen te staan.
  • Informele kennismaking tussen trainees en managers van verschillende afdelingen, om zo kennis te kunnen maken met de uitdagingen die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen.

Heb je nog geen contact met Atradius? Stuur dan een mail naar jobsnl@atradius.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Gerelateerde content

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Stage bij Atradius

Op zoek naar een unieke stageplek? Atradius biedt jou een leuke en uitdagende stageplek.

Sustainability

Wij geloven in een toekomst die gebaseerd is op duurzame wereldhandel met positieve gevolgen voor mens en planeet.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.