Bedrijfsbezoeken

Atradius organiseert het gehele jaar in samenwerking met hogescholen en universiteiten in Amsterdam (en omstreken) ± 20 bedrijfsbezoeken

De studenten krijgen dan een mogelijkheid een blik te werpen in de wereld van kredietverzekering.

Bij zo’n bedrijfsbezoek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • In teamverband gaan de studenten aan de slag met een casus om ze te laten ervaren voor welke uitdagingen een kredietverzekeraar kan komen te staan.
  • Informele kennismaking tussen trainees en managers van verschillende afdelingen, om zo kennis te kunnen maken met de uitdagingen die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen.

Heb je nog geen contact met Atradius? Stuur dan een mail naar jobsnl@atradius.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Gerelateerde content

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Stage bij Atradius

Op zoek naar een unieke stageplek? Atradius biedt jou een leuke en uitdagende stageplek.

Verantwoord ondernemen

Als organisatie met de missie om succesvolle handel mogelijk te maken, is onze grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische taak.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.