Vraag een adviesgesprek aan 
en onderneem zonder risico’s

 

We bevinden ons in onzekere economische tijden. Het beschermen van uw bedrijf tegen financiële onzekerheden is daarom meer dan ooit belangrijk. Uw financiering moet voldoende flexibel zijn om tegenslagen te kunnen opvangen. Is er voldoende ruimte onder de kredietfaciliteit en zijn eventuele convenanten in afspraken met de bank ruim genoeg gesteld? En ook niet onbelangrijk, tot wanneer is de faciliteit beschikbaar en tegen welke rentepercentage?

Atradius informeert u graag over hoe u risico’s kunt beperken, hoe u de omzet veilig kunt stellen en wij geven u financieel inzicht in uw afnemers. Wij bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag?  

 In vier stappen op de hoogte wat een kredietverzekering voor uw onderneming kan betekenen

icon - bank - red

Levert u op rekening (krediet) aan andere bedrijven? Wilt u uw afschrijvingen op debiteuren voorkomen en uw winst beschermen? Vul het formulier in en wij adviseren u graag over hoe u risico’s kunt beperken.

icon - customer focus - red

Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op en u ontvangt informatie dat past bij uw persoonlijke situatie en specifieke behoefte. Onze adviseur wilt graag weten welk doel u heeft, wat uw financiële positie is, welke risico’s u wilt nemen en welke kennis en ervaring u heeft.

icon - trust - red

Naar aanleiding van het adviesgesprek heeft u de mogelijkheid om een kredietverzekering af te sluiten. Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Hierdoor heeft u voldoende financiële middelen om te investeren, groeien en uw rekeningen te betalen. 

icon - key - red

Kennis biedt u een voorsprong op uw concurrenten. Wij delen onze informatie en ervaring met u zodat u zich kunt behoeden voor financiële missers. Weet u precies hoe solvabel de relaties zijn met wie u zakendoet? Dankzij betrouwbare informatie kan Atradius u nog slimmer maken. Onze adviseurs blijven u, tijdens de looptijd van een product, altijd van dienst.

 


Feiten & Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Feiten & Cijfers

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Uw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Onbetaalde facturen komen niet alleen voor bij onbekende of nieuwe klanten, bijna 50 procent van alle non-betalingen ontstaan bij afnemers waarmee u een stabiele relatie heeft opgebouwd. Met een kredietverzekering krijgt u alsnog uw geld als uw klant niet in staat is om te betalen. Zo wordt ondernemen ineens een heel stuk aantrekkelijker en kunt u zich focussen op dat waar u als ondernemer het beste in bent.

 
 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.