Werken bij Atradius

“Het is geweldig om voor en met Atradius te werken. Iedere dag brengt iets nieuws en dat is uniek.”

Niels Witteman, Senior Product Manager

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Vacatures

Atradius biedt een inspirerende werkomgeving die ons professionalisme en onze innovatieve geest weerspiegelt.

Stage bij Atradius

Op zoek naar een unieke stageplek? Atradius biedt jou een leuke en uitdagende stageplek.

Bedrijfscultuur

Bij Atradius werken wij hard, waarderen wij ieders individuele bijdrage, hebben wij oog voor succes en belonen dit ook.

Onze medewerkers

Onze mensen zijn betrokken professionals die dezelfde doelen nastreven als het bedrijf en daarbij hun eigen ambities verwezenlijken.

Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over werken binnen Atradius.

Bedrijfsbezoeken

Atradius organiseert het gehele jaar in samenwerking met hogescholen en universiteiten in Amsterdam (en omstreken) ± 20 bedrijfsbezoeken

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.