"With its economy the biggest success story of recent decades, China affords opportunities for two-way trade that are quite simply impossible to ignore. That's why this webinar will be so valuable."

Adam Shaw, Financial journalist and broadcaster Webinar moderator

WEBINAR: Succesvol zakendoen met China

China, de grootste economie in Azië, beweegt zich geleidelijk van een door investeringen gestuurde groei naar groei op basis van consumptie. Maar met vooruitzichten voor een afnemende groei en een overheid die haar prioriteiten verschuift, is het belangrijk te weten waar je doelgroep zich bevindt, mocht het tij zich keren. Het is van essentieel belang om de mogelijke valkuilen van zakendoen met en in China te kennen, of het nu gaat om culturele, juridische of logistieke aangelegenheden. Dat is precies waar in dit webinar aandacht aan is besteed.

In een informatief en levendig debat heeft een panel bestaande uit experts op het gebied van de Chinese zakencultuur en wetgeving de mogelijkheden om zaken te doen met deze enorme markt besproken. De discussie werd geleid door prijswinnend financieel  journalist en presentator Adam Shaw.

Heeft u geen mogelijkheid gehad het webinar van 15 november jl. bij te wonen of wilt u het nog eens afspelen?
 

 

pijl

 

Meld u dan hier aan om de opname te beluisteren.

 


 

Rapport: Succesvol zakendoen met China

 

Lees hier de tien belangrijke principes om succesvol zaken te doen met China.

  1. Blijf op de hoogte van de Chinese invoerregels
  2. Profiteer optimaal van de Chinese vrijhandelszones
  3. Denk Chinees
  4. .......
Succesvol zakendoen met China
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.