Nederland is één van de grootste exporteurs van landbouw en voedingsproducten ter wereld.

Market Monitor - Focus op de voedingsindustrie prestaties en vooruitzichten

Grootte doet er wel degelijk toe

Wat ook helpt is dat de voedingssector, vergeleken met andere sectoren, vrij goed bestand is tegen conjunctuurneergangen. Dat gezegde zijnde blijven veel (vooral kleine) voedingsproducenten en -verwerkers op de meeste markten die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen, onder druk staan.

 

Rapport market monitor

 

De concurrentie is zwaar en de onderhandelingspositie van grote retailers en discounters is sterker geworden. Dat maakt het leven steeds moeilijker voor veel van hun leveranciers, wiens marges laag blijven of zelfs krimpen. Tegelijkertijd blijven voedingsbedrijven vatbaar voor plotselinge neerwaartse risico’s, zoals volatiele grondstoffenprijzen en gezondheidskwesties.

In een dergelijk moeilijk bedrijfsklimaat zijn efficiëntie en lage productiekosten noodzakelijke sterktes om een concurrentievoordeel, omzetgroei en margeverbetering te handhaven. Samen met schaalvoordelen en een betere onderhandelingspositie lijkt concentratie de beste oplossing hiervoor te zijn. Het is dan ook geen verrassing dat er op tal van markten steeds meer fusies en overnames en de daaruit voortvloeiende consolidaties plaatsvinden in de voedingssector.

 

Download icoon

 

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Verzekerd bij niet betalende klanten

Als mkb-ondernemer wilt u vrij zijn om uw eigen beslissingen te nemen. Maar ook zoekt u zekerheid en bescherming, want uiteindelijk wilt u ook aan uw ondernemerschap verdienen.

Met mkbZeker combineert u dit. U kunt zelf bepalen welke klanten u verzekert en wanneer u uw niet-betalende klanten aan ons overdraagt. En dat vanaf € 100 per maand!

Atradius Kreditversicherung - Produkte für Ihr Forderungsmanagement

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.