"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Market Monitor 2016 - Focus op de staal- en metaalindustrie

Sinds 2014 is de Chinese vraag naar staal en metaal echter afgenomen, vooral door de zwakke vraag vanuit de Chinese vastgoedsector.

Tegelijkertijd is de Chinese staalexport blijven stijgen (22% hoger in 2015). Nu het Chinese staaloverschot zijn weg heeft gevonden naar de internationale verkoopmarkt, zet goedkoper staal die markten onder druk. Dat resulteerde de voorbije twee jaar in ongeveer 40% lagere metaalprijzen en meer overcapaciteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De World Steel Association (WSA) verwacht dat de wereldwijde staalconsumptie verder zal dalen in 2016, met 0,8%, na een daling van 3% in 2015.

De  wereldwijde staal- en metaalsector blijft kampen met een te grote capaciteit en  een te kleine vraag, tegen een achtergrond van aanhoudende prijsdruk en hoge  vaste productiekosten.

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Hoe afhankelijk bent u van uw grootste klant?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling.

Meer weten over mkbZeker? Klik hier

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office (4-3)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.