"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Market Monitor 2017 - Focus op de staal- en metaalindustrie

Sinds 2016 heeft de staalsector zich hersteld, na een periode van zwakke vraag. In de loop van vorig jaar stegen zowel de staalprijzen als het wereldwijde staalverbruik weer, wat een positief effect had op de voordien krappe marges van veel staalbedrijven.

De World Steel Association (WSA) voorspelt dat het wereldwijde schijnbare verbruik van staal met 2,6% zal stijgen in 2017 en met 1,6% in 2018, vooral dankzij betere prestaties in de meeste geavanceerde en ontwikkelende economieën.

De huidige opleving van de staalsector is echter vooral te danken aan cyclische factoren, terwijl er nog altijd fundamentele structurele problemen zijn. Staal blijft zeer gevoelig voor politieke en economische risicofactoren; momenteel zijn dat de toegenomen dreiging van protectionisme, de harde landing van China, de Brexit en de kapitaaluitstromen van opkomende markten. Mocht een van deze risico’s zich materialiseren, dan zou dat meteen leiden tot een nieuwe terugval van de regionale of internationale vraag naar staal.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Market Monitor Staal 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reken af met wanbetalers

Bescherm uw bedrijf tegen onbetaalde facturen en handel veilig.

Speciaal voor bedrijven met een omzet tot € 10 miljoen per jaar is er Atradius mkbZeker: een volwaardige kredietverzekering met eenvoudige voorwaarden, maximale dekking, flexibel incasso én ruimte om een eigen pakket op maat samen te stellen. 

Hoe werkt het?

  1. Heeft u onbetaalde rekeningen? Stuur ze ons door.
  2. Wij voeren voor u incasso op al uw zakelijke klanten in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
  3. Is het incasso niet succesvol, dan vergoeden wij alsnog de openstaande vordering tot 90%*.

Lees meer...

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office | Atradius

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.