Wanneer schakelt u een deurwaarder in?

U heeft uw gebruikelijke incasso proces doorlopen. Via minnelijke incasso heeft uw incassobureau getracht de vordering bij uw klant te incasseren. Helaas zonder resultaat.

U zult nu de volgende stap moeten zetten, indien u het bedrag wenst te incasseren. Het inschakelen van een deurwaarder is een van de minst prettige zaken die u vroeg of laat zal moeten doen als ondernemer.

De deurwaarder – ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd – heeft een aantal juridische bevoegdheden. Deze zorgen ervoor dat u, samen met de deurwaarder, een aantal juridische middelen voor handen heeft om de vordering toch te innen.

Wanneer is iemand gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is benoemd door de Kroon en is daarom een openbare, ambtelijke functie. De deurwaarder kan een aantal ambtelijke handelingen verrichten. Zoals dagvaarden, een vonnis betekenen en beslag leggen op eigendommen. De gerechtsdeurwaarder wordt dus regelmatig ingeschakeld om een bepaald vonnis ten uitvoer te brengen. Het bestaansrecht van de gerechtsdeurwaarder komt voort uit het feit dat we in het maatschappelijk verkeer rechtszekerheid hoog in het vaandel hebben staan. Is er sprake van een overeenkomst? Dan is het in onze maatschappij belangrijk dat de wederzijdse verplichtingen worden nagekomen. Wanneer uw klant niet betaalt, dan is uw klant zijn deel van de verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst tussen u beiden niet nagekomen. Daardoor kunt u een beroep doen op de gerechtsdeurwaarder om uw klant de verplichting te laten nakomen.

Wanneer u een juridische procedure start om uw vordering te innen, dan kan er een uitspraak komen van een rechter. Indien de rechter u in het gelijk stelt, staat dat in een vonnis. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat er mogelijk beslaglegging plaats gaat vinden bij uw klant. Daardoor krijgt u grip op vermogensbestanddelen van uw klant, waarmee u dus ook meer grip krijgt op de vordering. De uitvoering van de beslaglegging is een taak van de gerechtsdeurwaarder.

Inzicht in uw debiteurenrisico

Hoe scherp heeft u uw debiteurenrisico in beeld? Als u vindt dat het beter kan, dan geven wij u graag een eerste gratis inzicht door uw grootste klant te checken op kredietwaardigheid.

 Wilt u inzicht in de financiële situatie van uw klanten?

Hoe kunt u het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voorkomen?

In Nederland is de rechtszekerheid goed geregeld. Het kan echter voorkomen dat uw klant niet betaalt, omdat uw klant vindt dat de tegenprestatie uit de overeenkomst door u niet is nagekomen. In een gelijke situatie kan uw klant in hoger beroep gaan om aan te tonen dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan.

In de meeste gevallen van wanbetaling is uw klant financieel niet in staat is de vordering te voldoen. Indien er meerdere schuldeisers zijn, dan kan het voorkomen dat u zelfs met een gerechtsdeurwaarder de vordering niet volledig geïncasseerd krijgt. Van een “kale kip” kunt u immers niet plukken. Om die reden is het essentieel om goed te inventariseren met wie u zaken gaat doen. Zo kunt u eventueel maatregelen treffen – en zo het debiteurenrisico beperken.

Een kredietwaardigheidscheck is een waardevol instrument om uw risico in te perken. Hiermee kunt u goed inschatten hoe groot de kans is dat uw klant niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook de kredietverzekering is een efficiënte maatregel waarmee u het debiteurenrisico afdekt. Met een kredietverzekering van Atradius geniet u van een service waar de meest effectieve maatregelen zijn inbegrepen. Zoals onze dienst Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder wordt tevens voor u uit handen genomen – zodat u kunt blijven ondernemen. Blijkt uw debiteur uiteindelijk een ‘kale kip’? Dan is 90% van uw vordering bij ons verzekerd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

Dubieuze debiteuren grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.

Debiteurenadministratie: Een belangrijk instrument

Debiteurenadministratie is een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Maar begrijpelijkerwijs is het niet de favoriete bezigheid van de meeste ondernemers.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.