Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Een strak debiteurenbeheer is essentieel, u verkleint u het debiteurenrisico waardoor u veiliger zaken kunt doen. Een strak debiteurenbeheer betekent het treffen van maatregelen om de kans op tijdige betalingen te vergroten.
 

  "Groei met strak debiteurenbeheer"
10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming.


Bij deze risicobeperking hoort ook een goed incassobureau: de laatste maatregel om uw vordering rond te krijgen. Als ondernemer zijn er afwegingen te maken met betrekking tot welk incassobureau u wenst in te schakelen. Na het lezen van dit blog kunt u een weloverwogen keuze maken.

Wanneer schakelt u een incassobureau in?

Voordat u een incassobureau inschakelt, onderneemt u in uw debiteurenbeheer zelf een aantal acties. Zo verstuurt u kort na het verstrijken van de betalingstermijn de eerste herinneringsfactuur. Blijft betaling uit dan verstuurt u een tweede herinnering factuur. Hierna zoekt u telefonisch contact met uw debiteur, om te verzoeken de vordering te voldoen. Blijft de betaling toch nog uit, dan verstuurt u de definitieve aanmaning ook wel ingebrekestelling genoemd. Wanneer u deze stappen en acties volgt, is de kans dat uw debiteur tot betaling overgaat aanzienlijk groter. Het komt echter voor dat er zelfs dan niet wordt betaald. In dat geval geeft u de vordering uit handen aan een incassobureau.

De incassoprocedure

In eerste instantie zal het incassobureau een minnelijke incassoprocedure starten. Dit betekent dat zij, net zoals u gedaan heeft, via schriftelijke en telefonische reminders trachten uw debiteur te bewegen tot betaling. In deze fase wordt tevens gekeken naar mogelijke betalingsregelingen. Dit is in de praktijk vaak een succesvolle oplossing die leidt tot de beste resultaten. Een ander groot voordeel hiervan is dat het de klantrelatie niet schaadt. Sterker nog: de klant zal u waarschijnlijk dankbaar zijn vanwege het meedenken in de liquiditeitskrapte die uw klant op dat moment mogelijk ervaart. Mocht uw klant deze liquiditeitskrapte in een latere fase opgelost hebben, dan zal deze zeker genegen zijn om de samenwerking met u te intensiveren.

Minnelijke incasso bestaat uit werkzaamheden die u zelf ook zou kunnen uitvoeren. Er zijn echter een aantal redenen om dit toch aan een incassobureau over te laten:

  • Dit arbeidsintensieve proces uit handen geven betekent voor u meer focus op uw core business;

  • Het betekent voor uw debiteur automatisch meer druk om tot betaling over te gaan;

  • Debiteuren zijn sneller geneigd om tot betaling over te gaan, omdat eventuele registratie in een databank negatieve gevolgen kan hebben;

  • Er is meer expertise en ervaring, wat een grotere kans oplevert op het innen van de vordering.

Wat doet een incassobureau na de minnelijke incassoprocedure?

Na de minnelijke incasso volgt de juridische incassoprocedure. De kans dat u via een niet-juridische weg de vordering kunt incasseren is op dit punt zeer klein geworden. In deze fase heeft u waarschijnlijk ook niet meer de intentie om de klantrelatie te behouden. De eerste stap in de juridische incassoprocedure is het opstellen van de dagvaarding voor uw debiteur. Dit betekent ook dat uw debiteur wordt verzocht op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen. Er is hierin voor de debiteur ruimte om schriftelijk aan de rechter te laten weten waarom de vordering niet betaald hoeft te worden.

De juridische benaming voor dit schriftelijke stuk aan de rechter is: “conclusie van antwoord”. Met dit stuk kan de rechter beoordelen of een zitting nodig is. De schuldeiser heeft overigens ook weer een mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

Er zijn regelmatig situaties waarin een debiteur niet verschijnt op de zitting. De debiteur kan dan bij verstek worden veroordeeld. Mocht uw debiteur alsnog niet willen betalen, dan volgt er een beslaglegging of executie.

Atradius als incassopartner

Een goede incassopartner vinden voor een effectieve samenwerking kan lastig en kostbaar zijn. Om het debiteurenrisico te beperken, is het wel een raadzame maatregel om te treffen. U wilt uw onderneming vanzelfsprekend beschermen, evenals uw eigen resources.

Het grote voordeel van een kredietverzekering bij Atradius is dat de incassoprocedure onderdeel is van de dienstverlening. Onderdeel van Atradius is Atradius Collections: een incassopartner met wereldwijde dekking.

Waar uw debiteur zich ook bevindt: via Atradius Collections heeft u de mogelijkheid om een incassoproducedure op te starten. Het voordeel is dat uw debiteuren ook verzekerd zijn.

Mocht de vordering niet meer te incasseren zijn, dan wordt alsnog 90% van uw vordering uitgekeerd. Daarmee heeft u het debiteurenrisico uitstekend afgedekt en kunt u zich volledig focussen op het realiseren van uw gestelde doelen. Daar bent u tenslotte ondernemer voor.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

Borg uw groei met een strak debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is binnen de meeste ondernemingen een onderschatte activiteit. Dat is spijtig, want een groot deel van de faillissementen heeft slecht debiteurenbeheer als onderliggende oorzaak.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.