Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.


Kredietwaardigheid wordt als term daarom hoofdzakelijk gebruikt bij bedrijven die zich bezighouden met financieren.

 

Wanneer u op factuurbasis werkt heeft u hier zeker ook mee te maken. U verkoopt tenslotte een product, of verleent een dienst aan uw klant die hiervoor later pas hoeft te betalen. Daarmee verstrekt u feitelijk een soort financiering. De vraag is dan of uw klant deze wel in een later stadium kan betalen. Toch kijkt nog niet iedere onderneming daar op die manier naar, waardoor er onbewust risico’s genomen worden.
 

 

Waarom is toetsen van de kredietwaardigheid belangrijk?

In deze tijd van economische groei liggen er mooie kansen om met uw onderneming groeistappen te maken. Indien u op factuurbasis werkt schuilt hier echter een risico in. Wanneer u een paar mooie klanten mag verwelkomen komt het voor dat u een aantal zaken moet voorfinancieren. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen of complete producten zijn, maar in de dienstverlening kan het voorkomen dat u aanvullend personeel moet aannemen. Als u de financiële middelen niet beschikbaar heeft, dan dient u hiervoor een groeifinanciering te regelen. Daar is op zich niets mis mee. Er ontstaan echter problemen wanneer deze mooie nieuwe klanten niet kredietwaardig blijken te zijn en er problemen ontstaan met de betaling van de factuur. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming.

 

Het is daarom verstandig om nieuwe klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kunt u met minder risico ondernemen.
 

 

Door uw (potentiële klanten) en leveranciers te checken, kunt u betalingsrisico en wanbetalers voorkomen.

 


 

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Er zijn een aantal financiële elementen die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen. Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van het bedrijf gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger. Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan het betreffende bedrijf daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden. Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van het bedrijf ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.
 

 

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Uw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Onbetaalde facturen komen niet alleen voor bij onbekende of nieuwe klanten, bijna 50 procent van alle non-betalingen ontstaan bij afnemers waarmee u een stabiele relatie heeft opgebouwd. Met een kredietverzekering krijgt u alsnog uw geld als uw klant niet in staat is om te betalen. Zo wordt ondernemen ineens een heel stuk aantrekkelijker en kunt u zich focussen op dat waar u als ondernemer het beste in bent.

 

Gerelateerde content

Voorbeeld aanmaning

Wat moet u doen voordat u een aanmaning, ook wel ingebrekestelling of sommatie genoemd, naar uw klant gaat versturen?

Dubieuze debiteuren grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.

Borg uw groei met een strak debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is binnen de meeste ondernemingen een onderschatte activiteit. Dat is spijtig, want een groot deel van de faillissementen heeft slecht debiteurenbeheer als onderliggende oorzaak.