Gevolgen van digitalisering voor de handel

Nu de vierde industriële revolutie versnelt en Covid-19 ertoe leidt dat meer bedrijven en individuen gebruikmaken van digitale middelen, gaan we in op de gevolgen van digitalisering voor de handel.

 

Virtual event #3: De gevolgen van de digitalisering voor de handel

E-commerce, big data in credit management, Everything as a Service en de impact die het Internet of Things kan hebben op supply chain management zijn enkele van de belangrijkste trends op dit moment. In het derde webinar van de reeks: "Van crisis naar kans: wat is de toekomst van de handel?" deelt het panel van experts hun visie en bespreken zij wat de gevolgen zijn van digitaliseren voor de handel.


Het panel:

  • David Rowan - Oprichter en redacteur van WIRED's UK editie en early-stage investeerder in technologie start-ups
  • Jean-Marc Noël - Oprichter en algemeen directeur van Trusted Shops
  • Frédéric Wittemans - Executive Director International Credit bij Ingram Micro
  • Dirk Hagener - Directeur strategie en bedrijfsontwikkeling bij Atradius


Wilt u alle bevindingen nalezen? Download dan ons whitepaper: Virtual event #3: De gevolgen van de digitalisering voor de handel.
 

 

 

 

 

Webinar Virtual events whitepapers

 

 

 

 


Download whitepaper

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde content

Hoe handelsbetrekkingen de handel beïnvloeden

In 2021 voorspelden de economen van Atradius in de Atradius Economic Outlook een opleving van de wereldeconomie.

Hoe COVID-19 de wereldhandel voorgoed veranderde

Een verkenning van de kansen, uitdagingen en trends waar bedrijven in 2021 en daarna mee te maken krijgen.

Gevolgen van digitalisering voor de handel

Nu de vierde industriële revolutie versnelt en Covid-19 ertoe leidt dat meer bedrijven en individuen gebruikmaken van digitale middelen, gaan we in op de gevolgen van digitalisering voor de handel.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.