Facts and Figures

We’re one of the world’s leading commercial debt collection agencies. Here’s a summary of our business, including our global size, length of history, success rates and financial strength rating.

Atradius Collections at a glance

Length of operations

  • We have gathered experience since the year 1925

Global size and reach

  • We provide commercial debt collection support throughout 96% of countries worldwide
  • We’re present in 29 countries
  • We support more than 15,000 customers
  • We handle  90,000 cases of commercial debt on average every year

Our global avg. success rate is 79,3%

This figure is based on closed cases in 2014-2016, which includes recovery of all amicable domestic debts of age between 30 and 180 days old and amounts between 500 and 100 000 Euro, excluding withdrawn and insolvency cases.

Whether the debt is domestic or foreign, we have an extensive network of collections agencies (480+) and collectors, who speak your debtors language and understand the local collections norms and requirements.

Financial strength rating

Our financial strength rating has been listed by ratings agencies A.M. Best as A (excellent) with a stable outlook, and Moody’s as A2 with a stable outlook. This confirms our strong operational performance and stability.

 

Agency A.M. Best Moody's
Rating A (excellent), outlook stable A2, outlook stable
Last update November 2019 May 2019
Website A.M. Best website Moody’s website

Gerelateerde content

Global Collections Review

The Global Collections Review examines collections behavior of companies and how they deal with overdue invoices. It also identifies factors influencing the use of external collections partner.

Casestudy

International Debt Collections Handbook

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.