Publications

Atradius publications provide you with our view on the economic situation in more than 40 countries and the trading outlook of major industries.

Filter:

Uitgelichte publicatie
Compass

The global economy is losing steam in 2019 and 2020. As the trade war accelerates this, consumer resilience will help avoid recession.


Economisch onderzoek

  • Algerije,
  • Angola,
  • Algemene economie

Trading Briefs

Credit-to-Cash briefings, Export Practice papers and the quarterly updated Atradius Risk Map present information on areas that can affect trade.

Trading Briefs | Atradius

Industry Performance Forecast

An at-a glance summary graphic of the business performance and credit risk situation of key industries in major markets.

IPF Teaser Weather Icon

Risk Map

A world map showing the political risks associated with individual countries, published quarterly by the Atradius Economic Research Department.

Risk map | Atradius

Landenrapport

Reports on political stability, economic performance and outlook based on GDP growth, exports, investments and consumption indicators.

Country Reports and publications | Atradius

Economisch Onderzoek

Economic developments and insolvency trends in developed and emerging markets, including insights from our Chief Economist.

Economic research | Atradius

Market Monitor

Reports on the performance of key industries in individual markets, focusing on credit risks, business development and financial conditions.

Market Monitor reports and publications | Atradius

Betalingsbarometer

An annual review of corporate payment practices and behaviour as surveyed in more than 30 countries around the world.

Payment Practices | Atradius

Debt Collection Handbook

The annual International Debt Collections Handbook and Global Collections Review feature data on corporate debt collection behaviour.

Collections reports and publictions | Atradius
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.