Market Monitor - ICT Industry - UAE

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Electronica/ICT

21 mei 2015

The UAE’s ICT market is currently characterised by high competition, single-digit margins, low entry barriers and stagnating growth in sub-segments like PCs and desktops.

Market performance at a glance

United Arab Emirates

  • The UAE’s ICT market (mainly consisting of PC, other computer hardware, software & services) is estimated by BMI to be worth EUR 3.6 billion in 2014. PC sales and services accounted for the majority of sales, with a 40% and 33% market share respectively.
  • The ICT value chain encompasses vendors, distributors, power retailers, resellers and other small retailers, while manufacturing is not present. Most of the vendors and distributors are present in Dubai’s free trade zones, and redistribute to the wider Middle East.
  • The UAE’s ICT market is currently characterised by high competition, single-digit margins, low entry barriers and stagnating growth in sub-segments like PCs and desktops. Volume growth in ICT is reported to be higher than value growth due to a decline in the average sales price of ICT products.
  • Payment delays and protracted defaults are quite frequent, as are runaway cases due to cash problems in this industry.
  • Our underwriting stance is rather selective and especially cautious on distributors and resellers exporting to high political risk countries in the Middle East and Africa.
  • As Dubai has significant re-export trade with Iran, any uplift of sanctions would significantly benefit ICT traders in the UAE.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.