Market Monitor - Focus on machinery - Sweden

Market Monitor

  • Zweden
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

The Swedish machinery sector has seen many positive developments over the past few years and currently benefits from higher global demand.

Sweden

  • The Swedish machinery sector is highly export oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines.
  • The industry has shown several years of positive development, and currently benefits from higher global demand. Sweden’s economic growth has also picked up (2.4% in 2014) and is forecast to be 2.2% in 2015. As a result, investments continue to increase.
  • Due to the benign growth outlook profit margins are expected to remain stable in 2015.
  • While the external financing requirement is high, the industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans to the machinery sector.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-45 days. Payment behavior has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2015
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.