Market Monitor - Chemicals performance - Turkey

Market Monitor

  • Turkije
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

There are positive signs for the Turkish chemicals industry. In 2015, the chemicals sector is expected to grow driven by increasing demand and the positive effects of the lower oil prices.

Market performance at a glance 

Turkey

  • The Turkish chemicals sector is expected to grow in 2015, driven by increasing demand. Lower oil prices have a positive effect on industry performance.
  • However, the sector is structurally vulnerable due to its dependency on export markets and foreign exchange volatility.
  • The overall indebtedness of businesses is high in this sector, but banks are generally willing to provide loans to the chemicals industry.
  • The average payment duration in the Turkish chemicals industry is 120 days. The number of payment delays and insolvency cases is low, and no increase is expected in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the Turkish chemicals sector is currently relaxed.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.