Market Monitor ICT Italië 2018

Market Monitor

 • Italië
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

In het business-to-business segment zijn de grote bedrijven goed voor ruim 60% van de totale binnenlandse IT-uitgaven.

 • Market Monitor ICT Italië 2018 - ICT
  Volgens de sectorvereniging Assinform groeide de Italiaanse ICT-markt in 2017 met 1,9% tot EUR 66,1 miljard; voor 2018 wordt opnieuw een groei van 1,8% verwacht. De segmenten met de grootste groei zijn IT-diensten, -hardware en e-commerce (in 2018 wordt een stijging met 26% verwacht tot EUR 29 miljard, tegenover EUR 23 miljard in 2017).
   
 • In het business-to-business segment zijn de grote bedrijven goed voor ruim 60% van de totale binnenlandse IT-uitgaven, terwijl de vraag vanuit de overheidssector en de IT-koopkracht van bedrijven in het mkb beperkt blijft.
   
 • In 2017 lieten de meeste ICT-segmenten stabiele marges optekenen. Wegens de vrij beperkte organische groeimogelijkheden en de marktaanpassing in het distributiesegment streven spelers naar expansie door middel van overnames en specialisatie (diensten op maat en met een toegevoegde waarde).
   
 • Zowel de schuldenlast als de afhankelijkheid van bankleningen zijn groot in de Italiaanse ICT-sector. Betalingen in de ICT-sector gebeuren over het algemeen na circa 120 dagen, het betalingsgedrag was goed tot dusver en het aantal wanbetalingen is laag. Het aantal ICT-faillissementen is vrij laag, vergeleken met andere Italiaanse sectoren en blijft naar verwachting stabiel in 2018.
   
 • Market Monitor ICT Italië 2018 - vooruitzichten
  Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open voor alle ICT-segmenten, wegens de gunstige kredietrisico’s, de algemene noodzaak voor Italiaanse bedrijven om meer uit te geven aan IT om de productiviteit op te drijven en wegens de groeiende vraag naar innovatie door middel van digitalisering, cyberveiligheid, big data, elektronische betalingen en cloud computing.
   
 • Maar net als in 2017 moeten groothandelaren met een beperkte toegevoegde waarde en kleine spelers beter worden opgevolgd, omdat ze meer worden blootgesteld aan financiële problemen in verband met werkkapitaalvereisten, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van grote klanten en de overheidssector.
  We handhaven ook een voorzichtigere aanpak ten overstaan van groothandelaren in diensten met een beperkte toegevoegde waarde en een zwakke kritieke massa en bedrijven die sterk afhankelijk zijn van verkoop en diensten aan de overheidssector (wegens doorgaans late betalingen door overheidsinstanties).

 

 

 

Dynamicline

(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

 

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.