Market Monitor - ICT industry - The Netherlands

Market Monitor

  • Nederland
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the wholesalers segment. Market concentration is still on-going.

  • In 2016 the Dutch ICT sector is expected to grow further, on the back of the country’s  continued economic rebound (GDP is forecast to grow 1.6% in 2016) and increasing consumer spending. Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the ICT wholesalers segment. Market concentration is still on-going in this subsector. While margins are under pressure, most ICT businesses are still able to realize solid profits.
  • While ICT businesses’ bank financing requirements are generally high, banks are willing to provide credit to ICT companies.  
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. The ICT insolvency environment is expected to improve in 2016 after a slight deterioration in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis. Our requirements regarding financial information of ICT buyers are very high, given that many companies in this industry face low margins and high competition.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.