Market Monitor Automotive Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Kleine bedrijven zagen hun eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit echter dalen. Deze trend houdt naar verwachting aan in 2018.

Volgens de sectorvereniging Anfia steeg de autoverkoop in 2017 met 6,8%, dankzij de sterke binnenlandse vraag en de toegenomen export (meer dan 50% van de in Italië gemaakte auto’s is bestemd voor de export, vooral naar Frankrijk, Duitsland en de VS). In de eerste helft van 2018 vertraagde deze positieve trend echter. Het aantal registraties daalde met 1,4% in Italië, tegenover een verdere groei in Europa (+2,8%). In 2018 blijft de binnenlandse markt naar verwachting zwak, als gevolg van het bescheiden economische herstel en de grotere onzekerheid na het aantreden van de nieuwe regering.

Market Monitor Automotive - Italië 2018 - overzicht

Dat gezegde zijnde, zouden de behoefte om de emissienormen na te leven en verouderde modellen te vervangen (auto’s in Italië zijn gemiddeld meer dan 10 jaar oud) de productie en verkoop op korte termijn kunnen doen groeien.

In 2017 boekten veel Italiaanse fabrikanten en leveranciers van auto-onderdelen een stabiele of hogere winst. Kleine bedrijven zagen hun eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit echter dalen. Deze trend houdt naar verwachting aan in 2018.

Market Monitor Automotive - Italië 2018 - prestaties

De betalingsduur in de Italiaanse autosector schommelt tussen 60 à 90 en 120 à 150 dagen, afhankelijk van de eindklant en van het feit of het werkkapitaal kan worden gefinancierd door banken of leveranciers. Betalingen gebeuren over het algemeen sneller wanneer de eindklant een buitenlandse onderneming is. De afgelopen twee jaar was het betalingsgedrag goed; de komende maanden zou het aantal wanbetalingen niet moeten stijgen. Het aantal insolventies in de autosector is laag vergeleken met andere sectoren en het aantal faillissementen vlakt naar verwachting af.

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open. Autoproducenten hebben een gediversifieerd productaanbod en zijn competitief op binnenlandse en buitenlandse markten, terwijl Tier 1-producenten kunnen vertrouwen op de goede kredietwaardigheid van hun eindklanten. We staan echter voorzichtiger tegenover kleine en middelgrote ondernemingen en bandendistributeurs/-groothandelaren, vanwege de felle concurrentie in deze segmenten.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.