Market Monitor Chemie- Singapore | Atradius Nederland

Market Monitor

  • Singapore
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

Men verwacht dat het bbp van Singapore met een bescheiden 3% zal groeien in 2015 en dat de chemische sector met hetzelfde cijfer zal groeien.

Marktprestaties in een oogopslag

Singapore

  • De chemische sector vertegenwoordigt 30% van de productieoutput van Singapore. Met ruim 90 chemische multinationals is deze eilandstaat een van de toonaangevende petrochemische hubs in de regio.
  • Men verwacht dat het bbp van Singapore met een bescheiden 3% zal groeien in 2015 en dat de chemische sector met hetzelfde cijfer zal groeien. De winstmarges zouden stabiel blijven.
  • Er lopen nog altijd overheidsinitiatieven om investeringen in deze sector te stimuleren, vooral in de segmenten petrochemie en gespecialiseerde chemicaliën.
  • De algemene schuldenlast van de bedrijven in deze sector is niet te hoog en banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan.
  • De gemiddelde betalingsduur in de chemische sector is 60- 90 dagen; er zijn weinig betalingsachterstanden en wanbetalingen; dat zou de komende maanden zo blijven.
  • Wegens de over het algemeen positieve indicatoren blijft ons acceptatiebeleid soepel voor de chemische sector.
  • We hanteren echter een restrictiever beleid voor bunkeraars / brandstofhandelaars, aangezien bedrijven in deze deelsector de voorbije jaren kleinere marges en een hoge schuldenlast hadden. De marktuitstap van OW Bunker eind 2014 zorgde voor tal van onbetaalde schuldeisers.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.