Market Monitor - Focus op automotive prestatie - Zweden

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

Het betalingsgedrag is vrij stabiel en voor de komende maanden wordt geen verslechtering van de insolventiecijfers verwacht.

  • Zwedens robuuste economische prestaties (een bbp-groei van 2,4% in 2014, die dit jaar naar verwachting  zal stijgen tot 2,6%) heeft de automobielsector ondersteund. In augustus 2015 bereikte het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens het hoogste peil ooit.
  • Het segment van Zweedse autofabrikanten wordt gedomineerd door Volvo Cars. Bij de vrachtwagens is dat Volvo AB en Scania AB. Hun prestaties beïnvloeden in sterke mate die van kleinere Zweedse toeleveranciers.
  • Verwacht wordt dat zowel de vraag als de winstmarges in de Zweedse auto-industrie stabiel blijven. De concurrentie tussen autoretailers blijft fel, maar die tussen fabrikanten van personenwagens is afgenomen na het faillissement van Saab Automobile in 2011.
  • De meeste bedrijven in deze sector moeten financieel veerkrachtig genoeg zijn om kleine schommelingen in de vraag of grondstofprijzen te kunnen opvangen. Afhankelijk van het niveau in de toeleveringsketen bedraagt de betalingstermijn in de automobielsector 30 tot 90 dagen. Het betalingsgedrag is vrij stabiel en voor de komende maanden wordt geen verslechtering van de insolventiecijfers verwacht.
  • Ons acceptatiebeleid was voorheen restrictiever na het faillissement van Saab Automobile en de jarenlange slechte resultaten van Volvo Cars. Inmiddels hebben we onze risicobereidheid weer geleidelijk verhoogd, aangezien de meeste toeleveranciers erin geslaagd zijn het verlies van SAAB te compenseren met nieuwe klanten. Tegelijkertijd zijn de verkoopresultaten van Volvo Cars de afgelopen jaren weer verbeterd. De vrachtwagensector is al jarenlang redelijk stabiel, wat ons al geruime tijd toelaat om aanzienlijke  kredietlimieten goed te keuren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.