Landenrapport Zwitserland

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

Terwijl verwacht wordt dat de export, industriële productie en investeringen in 2015 zullen afnemen, zal de particuliere consumptie in 2015 naar verwachting stijgen tot 1,1 %.

WE_Zwitserland_overzicht (NL)WE_Zwitserland_vooruitzichten_prestaties (NL)

De insolventieomgeving

Het aantal bedrijfsfaillissementen blijft hoog in 2015

Het Zwitserse insolventiepeil daalde in 2014 met 7 %. Maar door het moeilijkere economische klimaat zal deze positieve evolutie zich niet doorzetten in 2015. Met 6.040 gevallen waren er in 2014 nog ongeveer  1.800 faillissementen meer dan in 2008.

WE_Zwitserland_insolventiepeil (NL)

Economische situatie

Vertraging van de groei

WE_Zwitserland_reele_groei_bbp (NL)

De Zwitserse economische groei zal naar verwachting stagneren in 2015, vooral door de beslissing van de Zwitserse Nationale Bank op 15 januari 2015 om het plafond van de frank ten opzichte van de euro te laten varen. Sindsdien zijn de exportgerichte Zwitserse bedrijven negatief beïnvloed door de sterkere positie van de frank ten opzichte van de euro, omdat hun binnenlandse productiekosten gestegen zijn in vergelijking met hun exportprijzen, wat de winst drukt. Zwitserland is sterk afhankelijk van de export, die 70 % van het  bbp uitmaakt. Het toerisme wordt ook negatief beïnvloed.

WE_Zwitserland_consumentenprijzen (NL)

Terwijl verwacht wordt dat de export, industriële productie en investeringen in 2015 zullen afnemen in vergelijking met het voorafgaande jaar, zal de particuliere consumptie in 2015 naar verwachting stijgen tot 1,1 %.

De consumptie van huishoudens wordt gestimuleerd door de dalende consumptieprijzen en goedkopere invoerproducten. Maar door een aanhoudend sterke frank groeit de kans op langdurige deflatie en verwacht wordt dat de consumentenprijzen zullen zakken in 2015 en 2016. Aanhoudende deflatie houdt het risico in dat huishoudens hun consumptie uitstellen en bedrijven voorlopig niet  investeren, omdat ze verwachten dat de prijzen nog verder zullen zakken. Dit zou de algemene economische groei ondermijnen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.