Economische Update februari 2017

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Koeweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 feb 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal
De wereldwijde economische output zal naar verwachting in 2017 met 2,8% toenemen, meer dan de 2,5% van vorig jaar.

Eurozone
Verwacht wordt dat de groei van het bbp in de eurozone dit jaar iets lager zal zijn, tegengehouden door structurele problemen en toenemende politieke onzekerheid.

Man in office | Atradius

 


 

 

 

 

 

Ontwikkelde markten
De voorgenomen fiscale stimulering van president Donald Trump zal de groei van het bbp in de Verenigde Staten waarschijnlijk doen toenemen in 2017. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen zal politieke onzekerheid de groei in 2017 waarschijnlijk temperen.

Opkomende landen
Een aantal belangrijke opkomende markten zal in 2017 waarschijnlijk uit de recessie komen. Het presidentschap van Trump vormt echter voor een aantal van hen aanzienlijke neerwaartse risico’s via de handel en door krappere financiering.

Krediet en insolventies
In 2017 blijven de bedrijfsfaillissementen naar verwachting gematigd, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone vanwege toenemende onzekerheid rondom de Brexit. Politieke onzekerheid en een krapper monetair beleid van de VS zullen in veel opkomende markten een nadelige invloed hebben op het ondernemingsklimaat.

U kunt hier de volledige (Engelstalige) economische update downloaden als pdf document.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.