Country report Austria 2019

Landenrapport

  • Oostenrijk
  • Algemene economie

28 mei 2019

In 2019 Austrian economic growth is expected to decelerate after a robust performance in 2018, mainly due to weaker external demand and lower investment.

 

austriaaut figuresAustria

 

 

Modest insolvency increase expected in 2019

Accelerated economic growth led to decrease in insolvencies in 2017 and 2018. However, in line with a more modest GDP expansion in 2019, business failures are expected to increase slightly.

 

austria

 

Lower GDP growth in 2019 as exports lose steam

Austrian GDP growth accelerated to 2.8% in 2018, mainly fuelled by robust growth in investments and exports. At the same time decreasing unemployment and elevated consumer confidence sustained private consumption.

In 2019, the economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports as well as decreasing investment and lower industrial production growth.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.