Country report Switzerland 2017

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Despite rising Swiss exports in 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland key indicators

Switzerland industries performance forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to increase further in 2017

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. Despite a rebound of GDP growth, this trend is expected to continue in 2017, with business failures rising 1%, to 4,700 cases of bankrupt and over-indebted businesses.

Swiss business insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain below 2% in 2017

Switzerland real GDP growthIn 2016 the Swiss economy modestly rebounded after the January 2015 decision of the Swiss Central Bank to end the exchange rate cap, which had led to a sharp appreciation of the Swiss franc (especially against the euro), severely affecting exports. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. In 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland - exports of goods and non-factor servicesThe 2016 rebound was driven by stabilisation of the exchange rate and increased demand from the eurozone, leading to higher exports. The Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75%, which has contributed somewhat to the weakening of the Swiss franc exchange rate.

In 2017 the gradual rebound is set to continue, with export growth forecast to continue and private consumption growth expected to pick up slightly. Consumer price inflation is forecast to remain below 1%.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.