Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Denmark: maintaining their credit-friendly stance

  Betalingsbarometer

  • Denemarken
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  29 okt 2018

  The survey’s biggest negative change in the proportion of uncollectable receivables was recorded in Denmark; up from 1.3% in 2017 to 1.8% in 2018.

  France: an increase in payment duration

  Betalingsbarometer

  • Frankrijk
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  After an increase from 43.5% in 2017 to 47.5% this year, France has the second highest percentage of overdue B2B invoices in the Western European region.

  Germany: late payments leading to revenue loss

  Betalingsbarometer

  • Duitsland
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  Of the Western European countries surveyed, Germany had the second highest percentage of respondents (24.7%) who reported revenue loss due to overdues.

  UK: the highest proportion of overdues in the region

  Betalingsbarometer

  • Verenigd Koninkrijk
  • Landbouw,
  • Bouw,

  29 okt 2018

  At 48.7%, Great Britain had the highest proportion of past due B2B invoices in Western Europe, significantly higher than the regional average of 41.8%.

  Greece: heavily impacted by past due B2B invoices

  Betalingsbarometer

  • Griekenland
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  Despite already posting the highest proportion of uncollectable receivables in the region, Greece’s average rose to 2.8% in 2018 from 2.5% in 2017.

  Ireland: 56.3% of suppliers felt the impact of overdues

  Betalingsbarometer

  • Ierland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  29 okt 2018

  For 56.3% of Irish respondents reported negative consequences of overdues over the past 12 months. For 15.1% of suppliers these led to revenue loss.

  Italy: still the highest DSO in Western Europe

  Betalingsbarometer

  • Italië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  29 okt 2018

  Despite a significant decrease in 2018, at 74 days, the average DSO reported by survey respondents in Italy remains the highest in Western Europe.

  Spain: feeling the impact of overdue B2B invoices

  Betalingsbarometer

  • Spanje
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  Most respondents in Spain have felt the impact of overdue invoices; 22.4% had to postpone payments to their own suppliers and 20.3% reported revenue loss.

  Sweden: the biggest increase of overdues in the region

  Betalingsbarometer

  • Zweden
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  The proportion of past due B2B invoices in Sweden has sharply increased from 26.7% in 2017 to 34.0%. Foreign B2B customers had a much higher default rate.

  Switzerland: feeling the impact of overdue invoices

  Betalingsbarometer

  • Zwitserland
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  29 okt 2018

  92.5% of Swiss respondents said that they experienced late payment in 2018. This is one of the highest percentages next to that of Austria and Belgium.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.