Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Staal Metaal Canada 2018

  Market Monitor

  • Canada
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  In de eerste helft van 2018 waren de resultaten voor veel Canadese staal- en metaalbedrijven positief. De Canadese export profiteerde van een zwakkere wisselkoers van de CAD ten opzichte van de USD.

  Market Monitor Staal Metaal Duitsland 2018

  Market Monitor

  • Duitsland
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  In 2017 en in de eerste helft van 2018 profiteerden Duitse staalproducenten van prijsstijgingen, wat voor betere resultaten en marges zorgde.

  Market Monitor Staal Metaal Verenigd Koninkrijk 2018

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  De gemiddelde betalingstermijn in de Britse staal- en metaalsector is 60 tot 90 dagen. Men verwacht dat het aantal wanbetalingen in de bouwsector de komende maanden zal afvlakken.

  Market Monitor Staal Metaal Verenigde Staten 2018

  Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  Nadat Washington in het voorjaar van 2018 invoerheffingen had opgelegd op de invoer van staal en metaal, volgde er een prijsaanpassing op de Amerikaanse markt.

  Southeast Asia - coping well with headwinds

  Economisch Onderzoek

  • Indonesië,
  • Maleisië,
  • Algemene economie

  15 nov 2018

  Southeast Asia is facing headwinds in the face of the US-China trade war and increased global market volatility, but strong domestic policymaking and economic fundamentals should mitigate risks.

  Market Monitor Machines 2018 China

  Market Monitor

  • China
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Gelet op de kansen en uitdagingen, verwachten we dat de productie en omzet van machines in 2018 met zo’n 7% zal groeien.

  Market Monitor Machines Frankrijk 2018

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Het segment machines voor de maakindustrie profiteert van hogere investeringen door fabrikanten van auto’s, vliegtuigen en chemische bedrijven, zowel in het binnenland als in het buitenland.

  Market Monitor Machines Italië 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Net als in de voorbije jaren blijft de concurrentie op de binnenlandse markt groot, vooral onder kleine en middelgrote machinefabrikanten die afhankelijk zijn van bouwbedrijven.

  Market Monitor Machines Verenigd Koninkrijk 2018

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  In 2017 en begin 2018 deed de Britse machine-/technische sector het vrij goed, vooral dankzij de binnenlandse vraag.

  Market Monitor Machines België 2018

  Market Monitor

  • België
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Betalingen in de Belgische machine-/technische sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is gemiddeld en het aantal late betalingen was laag de voorbije jaren.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.