Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Voeding Polen 2018

  Market Monitor

  • Polen
  • Voeding

  19 dec 2018

  De voedingssector blijft een van de sterkste bedrijfstakken in de Poolse economie, goed voor 13% van het bbp in 2017.

  No-deal Brexit risks driving up insolvencies

  Economisch Onderzoek

  • Verenigd Koninkrijk
  • Algemene economie

  10 dec 2018

  The UK leaving the EU without a deal would be a major disruption, causing business insolvencies to be higher in the UK and EU27.

  Goodbye NAFTA, hello USMCA

  Economisch Onderzoek

  • Canada,
  • Mexico,
  • Algemene economie

  03 dec 2018

  The USMCA has finally been signed on November 30, easing short-term uncertainty surrounding North American trade.

  Market Monitor Staal Metaal Tsjechië 2018

  Market Monitor

  • Tsjechië
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  Het grootste potentiële neerwaartse risico voor de sector is een daling van de orders van belangrijke afnemers, vooral de autosector.

  Market Monitor Staal Metaal Polen 2018

  Market Monitor

  • Polen
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  De rechtstreekse impact van Amerikaanse invoerheffingen is laag, gezien het beperkte aandeel van de export naar de VS (5% van de totale Poolse staalexport).

  Market Monitor Staal Metaal Spanje 2018

  Market Monitor

  • Spanje
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  Het concurrentievermogen van de binnenlandse staal- en metaalsector blijft te lijden hebben onder de elektriciteitskosten, die ongeveer 30-50% hoger liggen dan in Frankrijk of Duitsland.

  Market Monitor Staal Metaal Nederland 2018

  Market Monitor

  • Nederland
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  Nederlandse staalproducenten, -handelaren en -groothandelaren zijn in hoge mate afhankelijk van banken om hun voorraden te financieren.

  Market Monitor Staal Metaal Frankrijk 2018

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  De Franse staal- en metaalsector wordt slechts in zeer kleine mate beïnvloed door Amerikaanse invoerheffingen (de Amerikaanse markt vertegenwoordigt slechts 4% van de Franse staal- en metaalexport).

  Market Monitor Staal Metaal Italië 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  De EU-maatregelen mogen dan de druk op door de import gedreven staal- en metaalprijzen verlichten, andere factoren hebben een nadelige invloed op de prestaties van de sector.

  Market Monitor Staal Metaal China 2018

  Market Monitor

  • China
  • Metaal,
  • Staal

  27 nov 2018

  Net als in 2017 vinden betalingen in de Chinese staal- en metaalsector plaats na gemiddeld 60 à 120 dagen. Het aantal late betalingen en insolventies blijft hoog.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.