Verzekerd van betaling

Atradius sponsor van het BNR programma Zakendoen

Atradius heeft meer dan 90 jaar ervaring in het ondersteunen van ondernemingen bij het beheren van hun kredietrisico's. Wij dekken het risico af wanneer uw afnemers de rekening niet kunnen betalen. Wilt u een efficiënte en effectieve afhandeling van uw incassozaken? Dan bent u bij ons ook aan het juiste adres. Zo bent u bij Atradius verzekerd van betaling!

 

BNR Zakendoen Met wordt elke werkdag tussen 10:00 – 12:00 uur uitgezonden op BNR Nieuwsradio.BNR Zakendoen Met wordt elke werkdag tussen 13:30 – 15:00 uur uitgezonden op BNR Nieuwsradio.

pijl

 Luister live mee

(NL) BNR Microfoon 2 (Image)

Dit sponsorschap geeft ons de mogelijkheid heel ondernemend Nederland nader kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden die wij al 90 jaar aan het Nederlandse bedrijfsleven aanbieden om, nationaal en internationaal, uw betalingen te beschermen, zodat u uiteindelijk als bedrijf kunnen blijven groeien.

(NL) Sijpesteijn 50x50 (Quote Image)
Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen directeur Atradius Nederland

 

Atradius
Kredietverzekering
Atradius
Collections
Atradius
Dutch State Business

Kredietverzekering beschermt u tegen het risico van non-betaling door insolventie of het onvermogen van afnemers om uw facturen te betalen.

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Export van kapitaalgoederen verzekeren?

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

pijl
Screen gratis 5 debiteuren
pijl
Probeer Incasso nu uit
pijl
Gratis dekking aanvragen

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.