Uw debiteur gaat failliet. Wat is hiervan het gevolg voor u?

"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Wanneer u financiële verliezen heeft geleden of wanneer u last heeft van trage betalers, dan kunnen onze kredietverzekerings- of incassodiensten u helpen.

Maar ook als u naar nieuwe sectoren of internationale markten wilt uitbreiden, kunnen wij u van dienst zijn. Wij zorgen voor de zakelijke informatie die u beschermt tegen de handelsrisico’s die gepaard gaan met de groei van een bedrijf.

Uw voordelen:

  • U krijgt vooraf inzicht over de kredietwaardigheid van uw afnemers;  
  • Wanneer een debiteur niet betaalt voeren wij incasso voor u en bent u voor de kosten hiervan gedekt;
  • Wij keren uit indien uw debiteur failliet gaat of het incasso niet succesvol is;
  • Wij begeleiden u voor, tijdens en na een faillissement van een debiteur;
  • Door krachten te bundelen en te handelen namens meerderen gedupeerden, creëert Atradius een sterkere positie voor u bij de curator of doorstartende partij;
  • Ondersteuning in de afwikkeling van uw mogelijke eigendomsvoorbehoud.   

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

 

 

 

 

 

 

Via de onderstaande button kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Vraag hier een offerte aan

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.