Moeilijkere tijden in het vooruitzicht

"Atradius heeft in de afgelopen twee jaar de deuren geopend voor talrijke nieuwe verkoopkanalen, met een uitzonderlijke service en persoonlijke ondersteuning."

William Hawkins, Senior Executive van Ambir Technology, Inc

Moeilijkere tijden in het vooruitzicht

Overcapaciteit is een steeds groter probleem voor veel staalproducenten en -handelaren in de markten die in deze editie van de Market Monitor aan bod komen. Ondanks de lagere ijzerertsprijzen hebben bedrijven te maken met een sterk concurrerende mondiale omgeving waarin de aanhoudende druk op staalprijzen de winstgevendheid van bedrijven hindert en de marges aantast.

Tegelijkertijd wordt de Europese staalindustrie geconfronteerd met strengere milieunormen die door de Europese Unie worden opgelegd, terwijl staalfabrieken in Noord-Amerika te lijden hebben onder de sterk afgenomen investeringen van de energiesector als gevolg van de lagere olieprijs.

 

Rapport market monitorpijl

 

Download gratis het rapport

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over onze diensten om deze optimaal voor u samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

 

 

 

 

 

 

Via de onderstaande button kunt u gratis het volledige rapport downloaden.

Download gratis het rapport

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.