Market Monitor

"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

In 2016 zouden de meeste retailmarkten voor duurzame consumptiegoederen verder moeten groeien; volgens de Economist Intelligence Unit zou de wereldwijde retailverkoop met 2,7% stijgen.

Market Monitor -
Duurzame consumptiegoederen

Wat de verschillende regio’s betreft, zal Azië opnieuw de sterkste groei van de verkoopvolumes op jaarbasis laten optekenen, dankzij de grote vraag in China en India, maar ook op middelgrote markten zoals Indonesië en Vietnam.

Wat Noord-Amerika betreft, blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse retailsector positief, terwijl de situatie in Canada iets moeilijker ligt. De prestaties van de Europese retailers lopen nog altijd uiteen; sommige markten zoals Duitsland doen het goed, terwijl andere markten zoals Italië en Spanje nog altijd niet het niveau van voor de crisis halen.

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

Download gratis het rapport

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over onze diensten om deze optimaal voor u samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.