Magere groei bouwsector in 2016

"Atradius heeft in de afgelopen twee jaar de deuren geopend voor talrijke nieuwe verkoopkanalen, met een uitzonderlijke service en persoonlijke ondersteuning."

William Hawkins, Senior Executive van Ambir Technology, Inc

Market Monitor - Bouwsector

De financiële crisis van 2008 veroorzaakte wereldwijd een hevige schok in de bouwsector. Inmiddels zien we een zekere terugkeer naar economische  normaliteit, al gaat dat in sommige regio’s en landen sneller dan in andere.

Na twee jaar van krimp veerde de Nederlandse bouwsector in 2014 eindelijk op met een omzetgroei van 1,5%. Dit herstel zette zich in 2015 voort in lijn met de opleving van de economische groei in Nederland (het bbp steeg met 2,1%). De verwachting is dat de omvang van de productie in 2015 met 3% is gestegen en in 2016 verder zal groeien. De huizenprijzen hebben zich hersteld en veel bouwbedrijven zijn positiever geworden en verwachten dat hun omzet zal stijgen.

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download gratis het rapport

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over onze diensten om deze optimaal voor u samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.