Informatieformulier

"Het eerste contact met Atradius was zo positief dat we direct besloten hebben om door te gaan!"

Gert Hendriksen - Managing Director bij MPR & MPS

Informatieverzoek 2018

Heeft u van ons een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw jaarcijfers 2017? Dan kunt u via onderstaande button het online informatieformulier openen, invullen en inzenden.

U krijgt nadien een bevestigingsmail op het ingevoerde e-mailadres en wij zullen de verstrekte informatie op korte termijn verwerken en u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in ons dekkingsbeleid op uw onderneming.

Uiteraard zullen wij alle informatie die u ons ter beschikking stelt in vertrouwen behandelen en niet delen met derden.

Klik hier voor het online informatieformulier

 

Market Monitor - Bouwsector 2018

De bouwsector blijft een cyclische sector; de prestaties van bouwbedrijven blijven dus sterk afhankelijk van de economische groei op een markt, het investeerderssentiment en het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Het is dan ook geen verrassing dat de bouwactiviteiten in veel landen sterk uiteenlopen.

Maar zelfs op markten waar de bouwsector al enkele jaren een zeer solide groei laat zien, blijft de concurrentie groot, blijven de marges klein, betalen overheden over het algemeen laat en blijft het percentage faillissementen groter dan in de meeste andere sectoren. Deze problemen lijken overal in de bouwsector een constante te zijn, ongeacht de prestaties.

Ondanks deze cyclische aard en ‘traditionele’ problemen liggen er echter nieuwe kansen en uitdagingen in het verschiet, wereldwijd gezien.

Zo heeft de technologie een steeds grotere impact op de bouw. Ook is er de snelle opkomst van augmented reality, drones, 3D-printing, Building Information Modelling (BIM), autonome apparatuur en geavanceerde bouwmaterialen – al deze zaken zullen de sector grondig veranderen in de toekomst.

Veilig zakendoen begint met goede informatie!

(Image) (NL) MM Bouw 2018


Download hier het rapport
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over onze diensten om deze optimaal voor u samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.