Stilstand is achteruitgang

"Een tip die ik aan de mkb ondernemers zou willen geven is laat het niet te ver komen. Ga je op tijd informeren over het afsluiten van een kredietverzekering!"

Ton Kruize, Oprichter/Eigenaar van Ervaren Jaren Zaanstad

In de wereld van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) staat niets lang stil. In de meeste ontwikkelde en grote opkomende markten zoals China en India zou de ICT-verkoop verder moeten groeien. Men verwacht dat innovatieve technologieën zoals cloud computing opnieuw met meer dan 10% zullen groeien in tal van landen.

Wat de markten betreft die in deze market monitor aan bod komen, volgt alleen Brazilië de trend niet. De ICT-sector heeft immers zwaar te lijden onder de huidige economische baisse, maar liet de afgelopen jaren solide groeicijfers optekenen.

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

 

 

 

 

 

 

Via de onderstaande button kunt u gratis het volledige rapport downloaden.

Download gratis het rapport

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.