"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Bescherm uzelf tegen niet-betalende afnemers

Met een kredietverzekering van Atradius kunt u veilig zakendoen. U bent gedekt tegen financiële risico’s en heeft beter zicht op uw kansen en bedreigingen.

FME Branche Krediet Polis

Exclusief voor FME-leden en aan FME gelieerde brancheorganisaties heeft Atradius in samenwerking met FME de Branche Krediet Polis ontwikkeld. Deze kredietverzekeringspolis is meer dan alleen een manier om vorderingen te innen: het biedt u bredere expertise, grotere flexibiliteit, betere ondersteuning en een diepgaander inzicht in uw activiteiten.

Uw voordelen

  • Lange Contractrisicodekking;
  • Ruime premierestitutie-/toeslagregeling;
  • Transparantie in prijzen en voorwaarden;
  • Vast contactpersoon specifiek voor de sector;
  • Interessante (minimum) premies en voorwaarden;
  • Nationaal en internationaal incasso;
  • (Korte) doorlooptijden bij limietaanvragen;
  • Proeftermijn van 6 maanden.

 

“De wereld is veranderd. Het risico in algemene zin is toegenomen en de verhoudingen tussen afnemers en leveranciers zijn gewijzigd. Zelfs de grote merken blijken niet immuun voor economische omstandigheden en de veranderde vraag van consumenten.”

(NL) Tom foto quote (Image Quote)
Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen directeur Atradius Nederland

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt een van onze specialisten bereiken via onderstaande gegevens:

Remco Verduin Niels Vervloet
Email / +31 20 553 2597 Email  / +31 20 553 2842

 

 

                               Wilt u liever teruggebeld worden gebruik dan onderstaande button. Tijdens kantooruren bellen wij u dan zo snel mogelijk terug.

Bel mij terug

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.