infoZeker

Met infoZeker weet u van te voren of een klant goed is voor zijn geld en kunt u onbezorgd zaken doen.

Handelen met voorkennis.

Een concreet advies over de kredietwaardigheid van uw klanten. Als startende ondernemer of MKB’er wilt u op eenvoudige wijze meer weten over de kredietwaardigheid van uw afnemers.

U vraagt een kredietlimiet aan voor uw klant en wij geven direct inzicht in de kredietwaardigheid. Bovendien verzekeren wij ook nog een deel van de openstaande vordering!

Zo bent u snel en eenvoudig zeker van uw zaak.

Bijna 9 op de 10 Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten

(NL) Sijpesteijn 100x100 (Quote Image) Tom Kaars Sijpesteijn
Atradius, Algemeen Directeur

 

Wat is infoZeker?

Businessman with coffee and tablet

Met infoZeker heeft u in één oogopslag een concreet advies over de kredietwaardigheid van uw klanten.

Zo weet u van te voren of een klant goed is voor zijn geld en kunt u onbezorgd zaken doen!

Wat kost infoZeker?

confident businessman in office

De verzekeringspremie begint al bij € 12,50 per maand voor al uw klanten!

Voor het kredietwaardigheidsadvies betaalt u slechts € 32,50 per klant per verzekeringsjaar.

 

Hoe werkt infoZeker?

  1. U krijgt toegang tot het online informatiesysteem.
  2. U selecteert uw klant in onze database en vraagt het gewenste bedrag aan als kredietlimiet.
  3. Nadat u de aanvraag heeft ingediend krijgt u van ons online de bevestiging.
  4. Gaat uw klant failliet, dan kunt u een claim indienen via het online informatiesysteem.

infoZeker pakketten

Atradius biedt infoZeker aan in vier verschillende pakketten tegen een vast premiebedrag per jaar. In onderstaand tarievenschema ziet u precies welke kredietlimieten mogelijk zijn en welke vergoeding u krijgt bij faillissement of surseance van betaling.

  Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4(*)
Max. kredietlimiet per debiteur €10.000 €25.000 €50.000 €100.000
Max. vergoeding per claim €100 €250 €500 €1.000
Max. schadevergoeding per verzekerinsjaar €1.000 €2.500 €5.000 €10.000
Premie per verzekeringsjaar €150 €190 €250 €375
Direct aanvragen Aanvragen Aanvragen Aanvragen Aanvragen

(*) Meest gekozen

Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over infoZeker, neem direct contact op met een van onze specialisten.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.