Persberichten

Filter...

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Protectionisme en geopolitiek obstakels exportgroei

Persbericht

13 apr 2018

Amsterdam, 13 april 2018 - Gewicht Europa voor Nederlandse export blijft groot - buiten Europa grootste groeipotentieel in Mexico, China en VS - groot belang handelsakkoorden, met name met VK

Vertrouwen exporteurs op hoogste niveau sinds crisis

Persbericht

10 apr 2018

Amsterdam, 10 april 2018 - Vertrouwen Nederlandse exporteurs in laatste 10 jaar nog nooit zo groot - ruim 3 op 5 exporteurs verwachten omzetgroei - bedrijven willen vooral groei in Europa realiseren

Atradius behaalt sterk resultaat over 2017

Persbericht

16 mrt 2018

Amsterdam, 16 maart 2018 - Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1% bij constante wisselkoersen

Bodem daling faillissementen in zicht

Persbericht

07 mrt 2018

Amsterdam, 7 maart 2018 - Daling Nederlandse faillissementen vlakt af na sterke afname in 2017 - eerste waarschuwingssignalen in verandering ondernemingsklimaat

Atradius Atrium-portaal op basis van Oracle-technologie

Persbericht

18 dec 2017

Utrecht, 18 december 2017 – Nieuw Atrium-portaal biedt snelle kredietwaardigheidscontroles voor verzekerde bedrijven

Schommelingen faillissementen groter in Nederland

Persbericht

12 dec 2017

Amsterdam, 12 december 2017 - Beleid en aanpassing van faillissementswet kunnen conjuncturele uitslagen verkleinen

Faillissementen ver onder niveau van voor crisis

Persbericht

23 nov 2017

Amsterdam, 23 november 2017 - Aantal faillissementen in Nederland blijft ook in 2018 dalen

Nieuwe kantoren in Bulgarije en Roemenië

Persbericht

15 nov 2017

Amsterdam, 15 november 2017 – Openen vestigingen Bulgarije en Roemenië onderdeel van wereldwijde groeistrategie

90% bedrijven Azië-Pacific geraakt door wanbetaling

Persbericht

18 okt 2017

Amsterdam, 18 oktober 2017 – Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling.

Innovatie raakt kleine toeleveranciers auto-industrie

Persbericht

07 sep 2017

Amsterdam, 7 september 2017 - Kleine en middelgrote leveranciers moeten verdienmodel aanpassen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.