Persberichten

Filter...

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Atradius voorziet lagere groei internationale handel

Persbericht

08 dec 2016

Amsterdam, 8 december 2016 - Opkomend protectionisme en politieke ontwikkelingen in ontwikkelde landen vertragen handelsgroei

Late betalingen bij bijna 90% bedrijven Azië-Pacific

Persbericht

20 okt 2016

Amsterdam, 20 oktober 2016 - Bescherming cashflow tegen betalingsrisico's hoogste prioriteit

Verdere openstelling China biedt kansen export

Persbericht

12 okt 2016

Amsterdam, 12 oktober 2016 - Vooral kansen voor exporteurs in online consumentenmarkt. Tienstappenplan Atradius als routekaart naar succesvolle export China

Aantal faillissementen in de Verenigde Staten neemt toe

Persbericht

28 sep 2016

Amsterdam, 28 september 2016

Atradius neemt Graydon over

Persbericht

19 sep 2016

Amsterdam, 19 september 2016 – Atradius neemt Graydon over en versterkt incasso- en informatiediensten. Bedrijven op één lijn voor ontwikkeling van informatie en technologie.

Atradius breidt wereldwijde aanwezigheid uit

Persbericht

07 sep 2016

Amsterdam, 7 september 2016 - Aziatische markt uitgebouwd met Zuid-Korea; versteviging aanwezigheid in Afrika

Daling Nederlandse faillissementen vlakt af

Persbericht

04 aug 2016

Amsterdam, 4 augustus 2016 - Minder positieve vooruitzichten door Brexit en tegenvallende groei eurozone

Brexit leidt tot lichte toename faillissementen in NL

Persbericht

24 jun 2016

Amsterdam, 24 juni 2016 - Bij een opkomst van 72 procent heeft een kleine meerderheid van de Britten gisteren met 51,9 procent gestemd voor uittreding uit de Europese Unie

Atradius Collections publiceert Incassohandboek

Persbericht

23 jun 2016

Amsterdam, 23 juni 2016 - Atradius Collections publiceert Internationaal Incassohandboek met daarin incassopraktijken in 42 landen

Nederlandse exporteurs verwachten ‘Bremain’

Atradius nieuws

15 jun 2016

Amsterdam, 15 juni 2016 - Twee op de drie Nederlandse exporteurs verwachten dat het Verenigd Koninkrijk ook na 23 juni nog tot de Europese Unie behoort.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.