Persberichten

Filter...

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Innovatie raakt kleine toeleveranciers auto-industrie

Persbericht

07 sep 2017

Amsterdam, 7 september 2017 - Kleine en middelgrote leveranciers moeten verdienmodel aanpassen

Daling faillissementen in ontwikkelde markten zet door

Persbericht

24 aug 2017

Amsterdam, 24 augustus 2017 - Herstel eurozone belangrijke drijvende kracht - neerwaartse risico's blijven bestaan - daling Nederlandse faillissementen koelt sterk af

Atradius Atrium: nieuw online creditmanagement portaal

Persbericht

21 jun 2017

Amsterdam, 21 juni 2017 - Innovatief platform voortzetting van ingeslagen weg naar verdere digitalisering

Atradius verwacht verdere daling faillissementen in NL

Persbericht

01 jun 2017

Amsterdam, 1 juni 2017 - Nederlandse faillissementen dalen in 2017 voor 4e jaar op rij - wereldhandel groeit maar structurele problemen blijven bestaan - internationale onzekerheden onverminderd groot

De kans op wanbetaling in Oost-Europa groeit

Persbericht

23 mei 2017

Amsterdam, 23 mei 2017 - 3 op de 5 bedrijven kampen met wanbetaling door liquiditeitsproblemen klanten

Betalingsachterstanden bedrijven West-Europa nemen toe

Persbericht

11 apr 2017

Amsterdam, 11 april 2017 - Nederlandse bedrijven hebben vaker te maken met te late betalingen dan andere bedrijven in West-Europa

Verwachte groei export 10 procent in 2017

Persbericht

04 apr 2017

Amsterdam, 4 april 2017 - Hoogste vertrouwen in wereldeconomie gemeten sinds crisis

Toenemend protectionisme belemmert export

Persbericht

03 apr 2017

Amsterdam, 3 april 2017 - Negatieve effecten tastbaar voor één op drie exporteurs

Exporteurs verwachten positieve impact innovaties

Persbericht

29 mrt 2017

Amsterdam, 29 maart 2017 - Verwachte invloed digitalisering, robotisering en 3D-printing het grootst

Jaarresultaat Atradius 2016: stijging van 19 procent

Persbericht

07 mrt 2017

Amsterdam, 7 maart 2017 – Aanhoudend sterke bijdragen vanuit de hele Groep

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.