Doordat de bevolking in de wereldsteden blijft groeien, zal niet alleen de vraag naar woningen, maar ook naar sociale, transport- en nutsinfrastructuur toenemen.

Market Monitor - Focus op de bouwsector presentaties en vooruitzichten

Uitdagingen en kansen

De bouwsector blijft een cyclische sector; de prestaties van bouwbedrijven blijven dus sterk afhankelijk van de economische groei op een markt, het investeerderssentiment en het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Het is dan ook geen verrassing dat de bouwactiviteiten in veel landen sterk uiteenlopen.

Maar zelfs op markten waar de bouwsector al enkele jaren een zeer solide groei laat zien, blijft de concurrentie groot, blijven de marges klein, betalen overheden over het algemeen laat en blijft het percentage faillissementen groter dan in de meeste andere sectoren. Deze problemen lijken overal in de bouwsector een constante te zijn, ongeacht de prestaties.

 

 

Rapport market monitor

 

 

Ondanks deze cyclische aard en ‘traditionele’ problemen liggen er echter nieuwe kansen en uitdagingen in het verschiet, wereldwijd gezien.

Zo heeft de technologie een steeds grotere impact op de bouw. Ook is er de snelle opkomst van augmented reality, drones, 3D-printing, Building Information Modelling (BIM), autonome apparatuur en geavanceerde bouwmaterialen – al deze zaken zullen de sector grondig veranderen in de toekomst.

 

 

Download icoon

 

 

 

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Hoe afhankelijk bent u van uw grootste klant?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling.

Meer weten over mkbZeker? Klik hier

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office (4-3)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.